Giới thiệu

Video
 

Thông kê truy cập

 

Thông tin khám chữa bệnh

TẬP HUẤN ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC METHADONE

Nhằm cung cấp kiến thức về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho bác sỹ và nhân viên hỗ trợ công tác khám chữa bệnh, để ...

Bệnh thường gặp

Phòng bệnh

THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THANH BỆNH DẠI VÀ CÁCH PHÒNG CHỐNG 2019

Bệnh Dại là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm do vi rút Dại lây từ động vật sang người, chủ yếu do chó mèo gây ra. Đây là bệnh chưa có thuốc điều trị ...