Giới thiệu

Video
 

Thông kê truy cập

 

Thông tin khám chữa bệnh

Bệnh thường gặp

Phòng bệnh

THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THANH BỆNH DẠI VÀ CÁCH PHÒNG CHỐNG 2019

Bệnh Dại là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm do vi rút Dại lây từ động vật sang người, chủ yếu do chó mèo gây ra. Đây là bệnh chưa có thuốc điều trị ...