Giới thiệu

Video
 

Thông kê truy cập

 


Thông tin tuyên truyền

Thông tin khám chữa bệnh

Bệnh thường gặp

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH MÙA ĐÔNG XUÂN

Theo Bộ Y tế, tình hình dịch bệnh mùa đông xuân đang có diễn biến phức tạp. Trong tháng 11 năm 2019 cả nước có 408.907 trường hợp mắc cúm, 10 trường ...