Giới thiệu

Video
Thông kê truy cập

 

Tin hoạt động

VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG NHÀ TIÊU HỢP VỆ SINH

Từ ngày 21-23/8 Ngân hàng thế giới phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng tỉnh/huyện hỗ trợ tập huấn và tuyên truyền, vận động xây dựng nhà tiêu hợp vệ ...

Thông tin khám chữa bệnh

BVYHCT TỈNH: KHÁM, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Thực hiện Công văn số 3540/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc triển khai tháng cao điểm Chương trình Khám, chữa bệnh nhân đạo và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng ...