Giới thiệu

Video
 

Thông kê truy cập

 

Thông tin tuyên truyền

Thông tin khám chữa bệnh

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BỆNH DẠI TẠI HUYỆN LƯƠNG SƠN

Ổ dịch bệnh Dại từ chó lây sang người (cắn người) xuất hiện tại xóm Lộc Môn, xã Trung Sơn huyện Lương Sơn đã làm 02 người trong một gia đình tử vong ...

Bệnh thường gặp

Phòng bệnh