Video

Qui trình cấp, điều chỉnh Giấy phép hoạt động cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước.

29/03/2014
Qui trình cấp, điều chỉnh Giấy phép hoạt động cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước.
Thủ tụcQui trình cấp, điều chỉnh Giấy phép hoạt động cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước.
Trình tự thực hiện


1. Cơ sở đề nghị cấp, điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nộp hồ sơ về bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Y tế và được nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

2. Phòng Quản lý hành nghề tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ trong vòng 10 ngày làm việc. Nếu thấy hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Quản lý hành nghề sẽ có yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ chuyển bộ phận tiếp nhận hồ sơ thông báo cho cơ sở đề nghị cấp, điều chỉnh Giấy phép hoạt động.

3. Khi hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ theo đúng quy định của Nhà nước, trong vòng 90 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế tổ chức thẩm định thực tế cơ sở. Nếu cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện qui định, Phòng Quản lý hành nghề tổ chức họp Hội đồng tư vấn để xét và trình Giám đốc Sở cấp Giấy phép hoạt động cho cơ sở.

4. Trường hợp không đủ tiêu chuẩn để cấp Giấy phép hoạt động, Phòng Quản lý hành nghề sẽ thông báo cho cơ sở bằng văn bản.


Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở cơ quan.
Thành phần số lượng hồ sơ


1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo mẫu Phụ lục 13 Thông tư 41/2011/TT-BYT)

2. Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

3. Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, người phụ trách bộ phận chuyên môn và danh sách ghi rõ họ tên, số chứng chỉ, phạm vi hoạt động chuyên môn của từng người hành nghề đối với bệnh viện (theo Phụ lục 6 Thông tư 41/2011/TT-BYT)

4. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (theo Phụ lục 14 Thông tư 41/2011/TT-BYT)

5. Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp Chứng chỉ hành nghề.

6. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn gồn các giấy tờ sau:

* Môi trường:

- Các loại hình cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là bệnh viện đa khoa, chuyên khoa của nhà nước thuộc tỉnh quản lý thì phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (Liên hệ với Chi cục Bảo vệ môi trường để được hướng dẫn)

- Các loại hình cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như: (Trạm y tế xã, Trung tâm giám định y khoa, Phòng khám đa khoa, Phòng khám chuyên khoa, phòng khám chẩn đoán hình ảnh, Phòng xét nghiệm, Phòng chẩn trị y học cổ truyền, Nhà hộ sinh, dịch vụ y tế cơ sơ y tế cơ quan, đơn vi, tổ chức) phải tiến hành lập bản cam kết bảo vệ môi trường (liên hệ phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố để được hướng dẫn).

* Phòng cháy chữa cháy:

- Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên 50 giường khi xây mới, cải tạo hoặc thay đổi hoặc thay đổi tính chấy sử dụng phải được Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh phê duyệt thiết kế (liên hệ Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh để được hướng dẫn).

- Đối với các cơ sở khám chữa bệnh từ 25 đến 50 giường bệnh trước khi đua vào sử dụng, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cam kết với Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh về công trình đa được thẩm định thiết kế về PCCC (liên hệ Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh để được hướng dẫn).

- Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang hoạt động thì nguời đứng đầu có văn bản đề nghị Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh tiến hành kiểm tra xác nhận điều kiện an toàn về PCCC (liên hệ Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh để được hướng dẫn)

* Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

* Giấy phép xây dựng

* Hợp đồng xử lý chất thải y tế.

* Hợp đồng điện.

* Hợp đồng nước.

7. Điều lệ tổ chức và hoạt động đối với bệnh viện Nhà nước (thực hiện theo quy định tại Quyết định số 5571/QĐ-BYT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

8. Bản sao có chứng thực hợp đồng với công ty dịch vụ hàng không để vận chuyển người bệnh đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh ra nước ngoài.

9. Bản sao có chứng thực hợp đồng vận chuyển người bệnh đối với bệnh viện không có phương tiện vận chuyển cấp cứu

10. Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn.


Thời hạn giải quyết90 ngày làm việc
Đối tượng thực hiệnTổ chức
Cơ quan thực hiệnSở Y tế
Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhGiấy phép hoạt động cho cơ sở khám bệnh
Lệ phíChờ VB mới của Bộ Tài chính
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh (TT 41/2011/TT-BYT)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý


- Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Căn cứ nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi  hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa  bệnh;

- Căn cứ Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp Chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề  và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;


(Nguồn tin: Hoa Bình)