Video

Qui trình cấp, điều chỉnh Giấy phép hoạt động cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập.

29/03/2014
Qui trình cấp, điều chỉnh Giấy phép hoạt động cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập.
Thủ tụcQui trình cấp, điều chỉnh Giấy phép hoạt động cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập.
Trình tự thực hiện


1. Cơ sở đề nghị cấp, điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nộp hồ sơ về bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Y tế và được nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

2. Phòng Quản lý hành nghề tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ trong vòng 10 ngày làm việc. Nếu thấy hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Quản lý hành nghề sẽ có yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ chuyển bộ phận tiếp nhận hồ sơ thông báo cho cơ sở đề nghị cấp, điều chỉnh Giấy phép hoạt động.

3. Khi hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ theo đúng quy định của Nhà nước, trong vòng 90 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế tổ chức thẩm định thực tế cơ sở. Nếu cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện qui định, Phòng Quản lý hành nghề tổ chức họp Hội đồng tư vấn để xét và trình Giám đốc Sở cấp Giấy phép hoạt động cho cơ sở.

4. Trường hợp không đủ tiêu chuẩn để cấp Giấy phép hoạt động, Phòng Quản lý hành nghề sẽ thông báo cho cơ sở bằng văn bản.


Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở cơ quan.
Thành phần số lượng hồ sơ

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo mẫu Phụ lục 13 Thông tư 41/2011/TT-BYT)

2. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài.

3. Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật và tất cả người hành nghề, danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (theo Phụ lục 6 Thông tư 41/2011/TT-BYT)

4. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (theo Phụ lục 14 Thông tư 41/2011/TT-BYT)

5. Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp Chứng chỉ hành nghề.

6. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự  phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn

7.  Bản sao có chứng thực hợp đồng với công ty dịch vụ hàng không để vận chuyển người bệnh đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh ra nước ngoài.

8. Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn.

Thời hạn giải quyết90 ngày làm việc
Đối tượng thực hiệnTổ chức
Cơ quan thực hiệnSở Y tế
Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhGiấy phép hoạt động cho cơ sở khám bệnh
Lệ phíChờ VB mới của Bộ Tài chính
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh (TT 41/2011/TT-BYT)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

 - Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Căn cứ nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi  hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa  bệnh;

- Căn cứ Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp Chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề  và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

(Nguồn tin: Hoa Bình)