Video

Quy trình tiếp nhận và giải quyết Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Dược

31/03/2014
Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Dược
Thủ tụcHồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Dược
Trình tự thực hiện


1. Sau khi đã được cấp Chứng chỉ hành nghề, cơ sở đề nghị cấp, bổ sung, gia hạn, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc nộp hồ sơ về bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Y tế và được nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

2. Phòng Quản lý hành nghề tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ trong vòng 10 ngày làm việc. Nếu thấy hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Quản lý hành nghề sẽ có yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ chuyển bộ phận tiếp nhận hồ sơ thông báo cho cơ sở đề nghị cấp, bổ sung, gia hạn, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

3. Khi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, trong vòng 30 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế tổ chức thẩm định thực tế cơ sở. Sau khi thẩm định cơ sở, Phòng Quản lý hành nghề tổ chức họp Hội đồng tư vấn để xét và trình Giám đốc Sở cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

4. Trường hợp không đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Phòng Quản lý hành nghề sẽ thông báo cho cơ sở bằng văn bản.


Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở cơ quan.
Thành phần số lượng hồ sơ


1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

2. Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề dược của người quản lý chuyên môn.

3. Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

4. Bản kê khai danh sách nhân sự (nếu có nhân viên phải nộp hồ sơ nhân viên).

5. Bản kê khai trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật.

6. Bản sao hợp pháp Hợp đồng đại lý (Đối với Đại lý bán thuốc của doanh nghiệp kinh doanh thuốc)

 * Chú ý: Hồ sơ ghi rõ ràng, không được tẩy xóa.

Thời hạn giải quyết30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiệnCá nhân
Cơ quan thực hiệnSở Y tế
Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhGiấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Dược
Lệ phí

Lệ phí cấp, gia hạn, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc:
- Doanh nghiệp kinh doanh thuốc: 3.000.000đ/ cơ sở

- Nhà thuốc: 180.000đ/cơ sở.
- Đại lý bán lẻ thuốc, quầy thuốc: 90.000đ/ cơ sở.
- Cơ sở kinh doanh thuốc thành phẩm y học cổ truyền, cơ sở kinh doanh thuốc phiến y học cổ truyền, cơ sở kinh doanh dược liệu chưa bào chế, đại lý bán thuốc thành phẩm y học cổ truyền: 180.000/cơ sở  

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

- Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/6/23005,

- Nghị định số 79/2006/NĐ- CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ

- Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế.

(Nguồn tin: Hoa Bình)