Video

Quy trình tiếp nhận và giải quyết Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề Dược

31/03/2014
Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề Dược
Thủ tụcHồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề Dược
Trình tự thực hiện

 1. Người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề nộp hồ sơ về bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Y tế và được nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

2. Trong  vòng  1 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân.

3. Phòng Quản lý hành nghề tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc. Nếu thấy hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Quản lý hành nghề sẽ có yêu cầu bổ sung,  hoàn chỉnh hồ sơ chuyển bộ phận tiếp nhận hồ sơthông báo cho người đề nghị cấp  Chứng chỉ hành nghề.

4. Khi hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ theo đúng quy định của Nhà nước, trong vòng 29 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận hồ sơ, Phòng Quản lý hành nghề trình Hội đồng tư vấn họp xét cấp Chứng chỉ hành nghề. Sau đó, phòng Quản lý hành nghề  in Chứng chỉ hành nghề trình Giám đốc Sở Y tế ký và trả kết quả về bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

5. Trường hợp không đủ tiêu chuẩn để cấp Chứng chỉ hành nghề, Phòng Quản lý hành nghề sẽ thông báo cho người đề nghị cấp bằng văn bản..

Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở cơ quan.
Thành phần số lượng hồ sơ

2.1. Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam gồm có:

1. Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo mẫu do Bộ Y tế qui định (mẫu số 1a/ĐĐN-CC);

2. Bản sao có chứng thực các văn bằng chuyên môn;

3. Giấy xác nhận về thời gian thực hành ở cơ sở dược hợp pháp do người đứng đầu cơ sở đó cấp theo mẫu do Bộ Y tế quy định, trừ trường hợp Dược sĩ đại học tốt nghiệp hệ chuyên tu đăng ký loại hình nhà thuốc;

4. Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh thư­ nhân dân nếu hồ sơ gửi bằng đường bưu điện hoặc bản chụp và xuất trình Giấy chứng minh thư nhân dân bản gốc để đối chiếu nếu hồ sơ nộp trực tiếp;

5. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng;

6. Hai ảnh chân dung (4 x 6 cm) chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ.

 * Nếu là người có hộ khẩu thường trú ngoại tỉnh thì phải có thêm Giấy xác nhận không đăng ký cấp Chứng chỉ hành nghề Dược do Sở Y tế địa phương đó cấp.

 2.2. Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược tại Việt Nam cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, bao gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo mẫu do Bộ Y tế qui định (mẫu số 1a/ĐĐN-CC);

2. Bản sao có chứng thực các văn bằng chuyên môn;

3. Giấy xác nhận về thời gian thực hành ở cơ sở dược hợp pháp do người đứng đầu cơ sở đó cấp theo mẫu do Bộ Y tế quy định, trừ trường hợp Dược sĩ đại học tốt nghiệp hệ chuyên tu đăng ký loại hình nhà thuốc;

4. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng;

5. Lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại xác nhận hoặc Giấy phép lao động và Giấy xác nhận là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban giám đốc của cơ sở kinh doanh thuốc;

6. Bản sao có chứng thực hộ chiếu nếu hồ sơ gửi bằng đường bưu điện hoặc bản chụp hộ chiếu và xuất trình hộ chiếu bản gốc để đối chiếu nếu hồ sơ nộp trực tiếp. 

7. Hai ảnh chân dung (4 x 6 cm) chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ.

Thời hạn giải quyết30 Ngày làm việc
Đối tượng thực hiệnCá nhân
Cơ quan thực hiệnSở Y tế
Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhChứng chỉ hành nghề Dược
Phí thẩm định Phí thẩm định hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề dược 500.000đ/lần
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề Dược (Click Download)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

- Luật Dược ngày 14/6/2005.

- Nghị Định số 103/2003/NĐ-CP, ngày 12/9/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hàng nghề Y, Dược tư nhân.

- Nghị định số 79/2006/NĐ-CP, ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.

  - Thông tư 02/2007/TT-BYT, ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc quy định tại Luật Dược.

- Thông tư số 10/2013/TT-BYT, ngày 29/03/2013 của Bộ Y Tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều kiện của thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y Tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều kiện về kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

 - Thông tư số 03/2013/TT-BTC, ngày 08/01/2013 của Bộ Tài Chính về việc quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện ; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Y, Dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề Y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh

(Nguồn tin: Hoa Bình)