Video

Hồ sơ đề nghị đổi Chứng chỉ hành nghề dược do hỏng, rách nát; thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề dược

31/03/2014
Hồ sơ đề nghị đổi Chứng chỉ hành nghề dược do hỏng, rách nát; thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề dược
Thủ tụcHồ sơ đề nghị đổi Chứng chỉ hành nghề dược do hỏng, rách nát; thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề dược
Trình tự thực hiện

1. Người đề nghị cấp, cấp lại, đổi, gia hạn Chứng chỉ hành nghề dược nộp hồ sơ về bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Y tế và được nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

2. Phòng Quản lý hành nghề tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ trong vòng 10 ngày làm việc. Nếu thấy hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Quản lý hành nghề sẽ có yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ chuyển bộ phận tiếp nhận hồ sơ thông báo cho người đề nghị cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề.

3. Khi hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ theo đúng quy định, trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Quản lý hành nghề tổ chức họp Hội đồng tư vấn để xét và trình Giám đốc Sở Y tế cấp Chứng chỉ hành nghề.

4. Trường hợp không đủ tiêu chuẩn để cấp Chứng chỉ hành nghề, Phòng Quản lý hành nghề sẽ thông báo cho người đề nghị bằng văn bản.

Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở cơ quan.
Thành phần số lượng hồ sơ

1. Đơn đề nghị đổi Chứng chỉ hành nghề dược

2. Bản sao hợp pháp văn bản chấp thuận việc thay đổi địa chỉ thường trú của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề dược

3. Bản chính Chứng chỉ hành nghề dược đã được cấp

4. 02 ảnh chân dung (4 x 6 cm).

Thời hạn giải quyết30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiệnCá nhân
Cơ quan thực hiệnSở Y tế
Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhChứng chỉ hành nghề Dược
Lệ phíLệ phí cấp, cấp lại, đổi, gia hạn Chứng chỉ hành nghề:    300.000đ/ người.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề Dược (Click Download)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

- Luật Dược ngày 14/6/2005.

- Nghị Định số 103/2003/NĐ-CP, ngày 12/9/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hàng nghề Y, Dược tư nhân.

- Nghị định số 79/2006/NĐ-CP, ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.

  - Thông tư 02/2007/TT-BYT, ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc quy định tại Luật Dược.

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực Y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề Y, Dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập và cấp chứng chỉ hành nghề Y, Dược

- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC, ngày 21/7/2008 sửa đổi, bổ sung quyết định số 44/2005/QĐ-BTC.

(Nguồn tin: Hoa Bình)