TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MÔ HÌNH 2 TRONG 1

17/03/2017
Thực hiện thông tư liên tịch số 51 ngày 11/12/2015 của Liên bộ Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc sáp nhập Bệnh viện đa khoa huyện với Trung tâm y tế dự phòng huyện thành trung tâm y tế (TTYT).


BSCKII Nguyễn Thị Hoa PGĐ Trung tâm y tế huyện Cao Phong siêu âm cho bệnh nhân.

Tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở y tế tỉnh Hòa Bình. Trên cơ sở đó, bắt đầu từ 1/1/2017, 11 Trung tâm y tế huyện, thành phố được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng các bệnh viện đa khoa với Trung tâm y tế dự phòng tuyến huyện thành Trung tâm Y tế. Các trung tâm y tế mới sẽ có chức năng vừa thực hiện công tác  dự phòng vừa khám chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định pháp luật và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Hiện nay tỉnh Hòa Bình có 11 trung tâm y tế huyện, thành phố được thành lập. Trung tâm Y tế là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở Y tế về tổ chức, biên chế và hoạt động; chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan chuyên ngành cấp trên. Theo đó, các Trung tâm y tế huyện, thành phố bao gồm phòng gồm 4 phòng chức năng và 15 khoa chuyên môn về dự phòng  và điều trị.

Vốn dĩ là Trung tâm Y tế, năm 2006, theo chủ trương chung, Trung tâm Y tế huyện Cao Phong cũng như 10 Trung tâm y tế của các huyện, TP trongt tỉnh tách ra làm 2 đơn vị là TTYT dự phòng và Bệnh Viện Đa khoa.  Khi còn là Bệnh viện đa khoa đơn vị có 3 phòng chức năng, 7 khoa lâm sàng và cận lâm sàng với 76 cán bộ, y, bác sỹ. Từ ngày 01/01/2017 khi sáp nhập đơn vị đã sắp xếp lại bộ máy hoạt động về nhân sự, thành lập tổ chức lại các khoa, phòng gồm 4 phòng chức năng, 11 khoa chuyên môn về điều trị và dự phòng, trên 100 cán bộ, y, bác sỹ.

BS CKII. Nguyễn Ngọc Cường, giám đốc Trung tâm y tế huyện Cao Phong cho biết: Ngay sau khi sát nhập đơn vị đã đi vào hoạt động ngay tuy nhiên, cũng còn gặp không ít khó khăn do thiếu nhân lực đối với các chức danh nghề nghiệp để có thể thành lập những phòng theo đúng quyết định của UBND tỉnh. Bên cạnh đó còn khó khăn trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động vì 2 đơn vị bệnh viện đa khoa huyện và Trung tâm y tế dự phòng huyện sát nhập nhưng lại nằm ở 2 cơ sở cách xa nhau.

Mục đích của việc sáp nhập nhằm tinh gọn bộ máy y tế cơ sở, tập trung được cơ sở vật chất, nhân lực cho công tác dự phòng và điều trị, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.  Đổng thời việc sáp nhập trung tâm y tế dự phòng với Bệnh viện Đa khoa sẽ giảm kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, cùng với đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi khám - chữa bệnh. Việc sáp nhập này rất thuận lợi cho công tác quản lý, nhất là đối với các huyện trong điều kiện cơ sở vật chất và nguồn nhân lực y tế còn khó khăn. Hơn nữa, cán bộ quản lý đơn vị hoàn toàn có thể chủ động, linh hoạt trong công tác điều động nhân viên khi cần thiết phải ưu tiên cho hoạt động khám, chữa bệnh hoặc công tác dự phòng trong những thời điểm nhất định.

BSCKII Trần Quang Khánh, giám đốc Sở y tế cho biết: Hệ thống y tế tỉnh Hòa Bình được kiện toàn sắp xếp lại trên tinh thần giảm đầu mối và nâng cao năng lực hiệu quả của hệ thống y tế. Trước hết đối với hệ thống y tế của tuyến huyện thì sẽ sát nhập trung tâm y tế dự phòng huyện với bệnh viện đa khoa huyện thành trung tâm y tế huyện đây là một giải pháp mang tính cải cách hành chính. Việc sáp nhập còn thể hiện được sự thống nhất trong quản lý, điều hành phòng trị bệnh, phát huy vai trò người đứng đầu trong mối quan hệ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đồng thời kết hợp hài hòa công việc của tuyến huyện và tuyến xã theo phương châm “2 trong 1”.

Mô hình Trung tâm y tế có chức năng dự phòng và điều trị không phải là mô hình mới mà đã được ngành y tế triển khai từ năm 1994,  đến năm 2006 ngành y tế đã tách thành 2 loại hình trung tâm y tế và bệnh viện, đến nay lại sáp nhập lại. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả của mô hình này, bên cạnh quan tâm củng cố lại nguồn nhân lực, phải không ngừng nâng cao chất lượng trong khám, chữa bệnh cho tuyến huyện, tuyến xã, quan tâm và đầu tư tương xứng cho lĩnh vực y tế dự phòng, để công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả tốt, bên cạnh đó từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Thùy Dung - TTTTGDSK tỉnh Hòa Bình

(Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử Sở Y tế Hòa Bình)

Chủ nhật, Ngày 22 tháng 7 năm 2018
09:41:58 AM

Bệnh thường gặp

Y học cổ truyền

Thư viện ảnh