VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG NHÀ TIÊU HỢP VỆ SINH

23/08/2017
Từ ngày 21-23/8 Ngân hàng thế giới phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng tỉnh/huyện hỗ trợ tập huấn và tuyên truyền, vận động xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh (NTHVS) tại các huyện Cao Phong, Kỳ Sơn, Lạc Sơn.


Tuyên truyền vận động xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh tại xã Bình Thanh - huyện Cao Phong.

Tại các huyện chuyên viên của Ngân hàng thế giới đã Hướng dẫn kĩ thuật đúc các cấu kiến nhà tiêu bằng ống bi; hướng dẫn lý thuyết về lắp đặt các loại nhà tiêu ống bi; Hỗ trợ cửa hàng tiện ích hạch toán giá bán, xây dựng bảng giá bán các sản phẩm và chính sách bán hàng; Hướng dẫn cán bộ trạm y tế xã, y tế thôn bản, trưởng thôn thăm hộ gia đình và vận động xây dựng nhà tiêu ( riêng cán bộ y tế thôn, cán bộ phụ nữ, trưởng thôn gương mẫu xây dựng NTHVS trước).

Đa số người dân sống tại khu vực nông thôn của tỉnh Hòa Bình có nhận thức, thói quen đối với vấn đề vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, đặc biệt là việc xây dựng sử dụng bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh còn chưa cao, thói quen không rửa tay thường xuyên với xà phòng còn phổ biến. Vì vậy mục tiêu của chương trình nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân nông thôn cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, tăng cường tỷ lệ người dân được tiếp cận bền vững với nước sạch và vệ sinh nông thôn.


​Hướng dẫn kĩ thuật đúc các cấu kiến nhà tiêu bằng ống bi

Thùy Dung

(Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử Sở Y tế Hòa Bình)

Thứ 5, Ngày 21 tháng 3 năm 2019
01:03:06 AM

Bệnh thường gặp

Y học cổ truyền

Thư viện ảnh