Thủ tục Khám sức khỏe định kỳ đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

01/05/2018

3. Thủ tục Khám sức khỏe định kỳ đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

3.1.Trình tự thực hiện

Bước 1. Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu khám sức khỏe định kỳ đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam  đến các cơ sở khám sức khỏe thuyền viên để tổ chức khám sức khỏe.

Bước 2. Khi cơ sở  khám sức khỏe thuyền viên triển khai khám chữa bệnh định kỳ theo hợp đồng, các cơ sở đã ký hợp đồng cần xuất trình Hồ sơ sức khỏe thuyền viên (Đối với khám sức khỏe tập trung). Đối với trường hợp khám sức khỏe đơn lẻ: Đối tượng khám sức khỏe cần xuất trình thêm giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức đề nghị khám sức khoẻ định kỳ của thuyền viên.

Bước 3. Cơ sở khám sức khỏe thuyền viên căn cứ vào Hợp đồng khám sức khỏe định kỳ đối với thuyền viên và thực hiện khám sức khỏe thuyền viên theo  các nội dung ghi trong Phụ lục III.

Bước 4. Kết luận và trả Hồ sơ khám sức khoẻ định kỳ.

3.2.Cách thức thực hiện: Đến trực tiếp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3.3.Thành phần, số lượng hồ sơ:

a)Thành phần hồ sơ bao gồm :

 - Sổ khám sức khỏe định kỳ của thuyền viên theo mẫu quy định Phụ lục III ban hành kèm  theo Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017 của Bộ Y tế

 - Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc đối với trường hợp  khám sức khỏe định kỳ đơn lẻ hoặc có tên trong danh sách  khám sức khỏe định kỳ do cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc xác nhận để thực hiện  khám sức khỏe định kỳ theo hợp đồng.

b)Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3.4.Thời hạn giải quyết:  Theo thỏa thuận trong hợp đồng

3.5.Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

3.7.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Sổ khám sức khoẻ định kỳ thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

3.8.Lệ phí Theo hợp đồng ký kết

3.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)

Phụ lục III ban hành kèm theo  Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017 của Bộ Y tế: Mẫu sổ  khám sức khỏe định kỳ thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.

3.10.Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không có

3.11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

1. Luật hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;

2. Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về Hướng dẫn khám sức khỏe;

3. Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

4.Thông tư  số 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khoẻ cho thuyền viên;

5. Căn cứ  Quyết định số 2510/QĐ-BYT, ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mứi ban hành lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Y tế.

(Nguồn tin: Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Hòa Bình)

Thứ 3, Ngày 18 tháng 2 năm 2020
07:40:00 PM

Bệnh thường gặp

Y học cổ truyền

Thư viện ảnh