Kết quả đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện năm 2018

23/01/2019

STT

ĐƠN VỊ

Kết quả kiểm tra Tiêu chí BV

Số tiêu chí mức 1

Số tiêu chí mức 2

Số tiêu chí mức 5

1

TTYT huyện Mai Châu

3.32

0

10

1

2

Bệnh viện Y học cổ truyền

3.13

0

16

0

3

TTYT huyện Tân Lạc

3.09

0

20

2

4

TTYT huyện Kim Bôi

3.04

0

16

0

5

Bệnh viện đa khoa tỉnh           

3.28

1

12

1

6

TTYT huyện Lạc Sơn

2.97

0

22

1

7

TTYT huyện Lạc Thủy

2.85

2

16

0

8

Bệnh viện đa khoa Thành Phố

2.83

6

18

0

9

TTYT huyện Đà Bắc

2.83

3

23

1

10

TTYT huyện Yên Thủy

2.80

2

16

0

11

TTYT huyện Lương Sơn

2.78

4

24

0

12

TTYT huyện Cao Phong

2.69

5

28

0

13

Bệnh viện Nội Tiết

2.36

3

43

0

14

TTYT huyện Kỳ Sơn

2.30

7

41

0

(Nguồn tin: Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Hòa Bình)

Thứ 4, Ngày 22 tháng 5 năm 2019
00:41:29 AM

Bệnh thường gặp

Y học cổ truyền

Thư viện ảnh