CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH HÒA BÌNH (Chỉ tiêu năm 2018)

21/02/2019
Quyết định số 57/QĐ-SNV; V/v Công nhận kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình (chỉ tiêu năm 2018)


(Nguồn tin: Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Hòa Bình)

Thứ 5, Ngày 21 tháng 3 năm 2019
01:18:56 AM

Bệnh thường gặp

Y học cổ truyền

Thư viện ảnh