TẬP HUẤN ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC METHADONE

19/06/2019
Nhằm cung cấp kiến thức về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho bác sỹ và nhân viên hỗ trợ công tác khám chữa bệnh, để triển khai công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone theo quy định. Từ ngày 10 - 21/6/2019, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức lớp Tập huấn điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho các bác sỹ và nhân viên hỗ trợ công tác khám chữa bệnh của các đơn vị: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh; các TTYT: huyện Mai Châu; huyện Lương Sơn; huyện Lạc Sơn và Cơ sở cai nghiện ma túy số 1.

Tại khóa học, các học viên được học 5 ngày (từ ngày 10 - 14/6) về lý thuyết gồm các nội dung: Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS; Tổng quan về chương trình can thiệp giảm tác hại; Chất gây nghiện, phân loại và hậu quả; Cơ chế gây nghiện; Giới thiệu các phương pháp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện; Chẩn đoán nghiện các chất dạng thuốc phiện; Hội chứng cai và nhiễm độc các chất dạng thuốc phiện; Dược lý lâm sàng của thuốc Methadone; Tương tác thuốc; Khám đánh giá ban đầu, khám và khởi liều Methadone; Điều trị Methadone giai đoạn dò liều; Xử lý các tác dụng không mong muốn khi điều trị Methadone; Giảm liều Methadone, ngừng điều trị và điều trị lại; Xử lý các vấn đề đặc biệt trong quá trình điều trị Methadone; Điều trị Methadone cho một số bệnh nhân mắc bệnh đồng diễn khác; Hướng dẫn tổ chức triển khai cơ sở điều trị Methadone; Giới thiệu một số văn bản pháp quy liên quan đến quản lý chất gây nghiện; Giới thiệu các biểu mẫu, sổ sách ghi chép trong chương trình điều trị Methadone.

Về thực hành học viên được thực hành 5 ngày (từ ngày 17 - 21/6) với các nội dung: Quan sát quy trình hoạt động của cơ sở điều trị Methadone và tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận và chức năng, nhiệm vụ của các bác sỹ cơ sở điều trị Methadone; Quan sát luồng bệnh nhân của cơ sở điều trị Methadone; Thực hành khám đánh giá ban đầu; Thực hành khám bệnh nhân giai đoạn dò liều; Thực hành khám đánh giá bệnh nhân ở các giai đoạn điều trị và xử trí các bệnh thường gặp, các tác dụng không mong muốn ở bệnh nhân điều trị bằng thuốc Methadone; Thực hành hội chẩn lâm sàng và làm việc theo nhóm; Thực hành ghi chép các biểu mẫu, sổ sách, bệnh án dành cho bác sỹ; Chia sẻ kinh nghiệm quản lý, điều trị bệnh nhân Methadone...Giảng viên là cán bộ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị thêm kiến thức về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone để áp dụng tại đơn vị, đồng thời góp phần vào việc duy trì và mở rộng Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone/Buprenorphin của tỉnh.


Các học viên đang học lý thuyết trên lớp


Các học viên được thực hành trực tiếp tại Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cơ sở Thành phố Hòa Bình.

Minh Thủy (Khoa Truyền thông GDSK)

(Nguồn tin: Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Hòa Bình)

Thứ 7, Ngày 15 tháng 8 năm 2020
06:03:38 AM

Bệnh thường gặp

Y học cổ truyền

Thư viện ảnh