TẬP HUẤN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM

19/12/2019
Sáng 17/12, Chi cục An toàn vệ sinh thực phực phẩm tổ chức tập huấn Kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm nhằm phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm, thủ tục hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2019.


Toàn cảnh lớp tập huấn

Nội dung tập huấn gồm: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảm đảm an toàn thực phẩm; Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh; Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; nhập khẩm, xuất khẩu thực phẩm; Quảng cáo, ghi nhãn thực phẩm. Đặc biệt, các nội dung quy định của nhà nước về thủ tục tự công bố sản phẩm; kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm; xử phạt vi phạm hành chính về an toàn vệ sinh thực phẩm… được nhấn mạnh tại lớp tập huấn.

Thùy Dung - CDC

(Nguồn tin: Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Hòa Bình)

Thứ 7, Ngày 15 tháng 8 năm 2020
08:07:14 PM

Bệnh thường gặp

Y học cổ truyền

Thư viện ảnh