CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

17/01/2020
Vừa qua, Công đoàn ngành Y tế đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019, triển khia phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chí Nguyễn Đức Thuận, Phó chủ tịch Liên Đoàn lao động tỉnh dự và chỉ đạo Hội Nghị.


Công đoàn ngành Y tế trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2019

Đến nay, tổng số CBCNVCLĐ trong ngành là 4.262 người, trong đó khu vực doanh nghiệp là 322 người; tổng số đoàn viên công đoàn là 4.250 người (đoàn viên nữ là 2.972 người); tổng số Công đoàn cơ sở là 32.

Năm 2019, hoạt động công đoàn các cấp ngành Y tế Hòa Bình có nhiều đổi mới, tập trung vào đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên và người lao động; nâng cao năng lực trình độ đội ngũ cán bộ công đoàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ. Công đoàn ngành đã đồng hành cùng Sở y tế riển khai có hiệu quả các chủ trương lớn của toàn ngành.

Tiếp tục phát huy những thế mạnh và thành tích đã đạt được, năm 2020 Công đoàn ngành Y tế tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong CNVCLĐ đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước; thực hiện tốt công tác kiện toàn sau sắp xếp tổ chức của ngành; các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với chuyên môn cụ thể hóa thành phong trào thi đua yêu nước. Toàn ngành phấn đấu trên 80% các đơn vị đạt danh hiệu “Cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; trên 95%cán bộ công chức, viên chức lao động đạt danh hiệu gia đình văn hóa; trên 85% Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu CĐCS hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

(Nguồn tin: Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Hòa Bình)

Thứ 7, Ngày 26 tháng 9 năm 2020
02:59:26 PM

Bệnh thường gặp

Y học cổ truyền

Thư viện ảnh