Video

Quan trắc môi trường lao động cho các doanh nghiệp

08/05/2020
Hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020, ngày 7/5 khoa sức khỏe môi trường - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức quan trắc môi trường lao động miễn phí cho 2 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.


Cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quan trắc môi trường tại công ty sản xuất hàng may mặc Esquel Việt Nam

Đoàn đã tổ chức Quan trắc tại công ty sản xuất hàng may mặc Esquel Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam. Tại đây đoàn đã tiến hành đo đạc, kiểm tra nhiệt độ môi trường, độ ồn, đo bụi, đo hơi khí độc… nơi làm việc của người lao động. Tư vấn, phối hợp với người sử dụng lao động lập kế hoạch, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động đồng thời thông tin, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc cho các cơ sở lao động. Chủ đề của tháng hành động năm nay “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện môi trường  lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

Thùy Dung - TTKSBT Hòa Bình

(Nguồn tin: Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Hòa Bình)