BQL DỰ ÁN RAI2E TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2020

14/05/2020
Ngày 12/5/2020, BQL Dự án "Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin" (viết tắt là RAI2E) tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Dự án năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020.


Thạc sĩ: Hoàng Thị Thủy- PGĐ Sở Y tế - Trưởng Ban quản lý dự án phát biểu tại hội nghị

Dự án RAI2E được bắt đầu triển khai tại tỉnh Hòa Bình từ ngày 01/01/2018 và kết thúc vào 31/12/2020, tổng số vốn dự án là trên 2 tỷ 960 triệu đồng do ODA cung cấp không hoàn lại. Dự án được triển khai tại 7 huyện trong tỉnh bao gồm huyện:  Đà Bắc, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Lương Sơn, Tân Lạc và Yên Thủy. Tổng số 20 xã và 231 thôn được triển khai Dự án.

Năm 2019, Dự án thực hiện 5 mục tiêu: Đảm bảo mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời và hiệu quả tại các cơ sở y tế nhà nước; Đảm bảo diện bao phủ các biện pháp phòng chống sốt rét thích hợp và hiệu quả cho dân có nguy cơ mắc sốt rét; Tăng cường hệ thống giám sát dịch tễ và đảm bảo khả năng phòng chống dịch sốt rét; Nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi phòng chống sốt rét của cộng đồng; Quản lý và điều phối hiệu quả chương trình phòng chống và loại trừ sốt rét quốc gia. Dự án cấp 3.600 test chẩn đoán nhanh sốt rét cho các thôn bản cách xa các cơ sở y tế, các trạm y tế xã thuộc Dự án để phục vụ công tác chẩn đoán nhanh bệnh nhân sốt rét; 200 võng bọc màn cấp cho phụ nữ có thai, người đi ngủ trên rừng và nương rẫy. Tổ chức các lớp tập huấn về phần mềm báo cáo sốt rét, giám sát nâng cao năng lực tuyến dưới, công tác truyền thông về phòng chống và loại trừ sốt rét....

Trong năm 2020, các chỉ số đầu ra của Dự án  gồm: Tỷ lệ mắc sốt rét của các huyện thuộc Dự án là 0,1/1000 dân số chung; Giảm tỷ lệ ký sinh trùng sốt rét. Không để tử vong do sốt rét; tỷ lệ người dân ngủ màn tại các xã có Dự án đạt trên 90%; tỷ lệ người dân sốt rét được điều trị đạt 100%; tăng cường các biện pháp bảo vệ cá nhân cho người đi rừng ngủ rẫy và dân di cư; tăng cường công tác đào tạo và điều trị xét nghiệm ..vv..

Tại hội nghị, Thạc sĩ: Hoàng Thị Thủy - PGĐ Sở Y tế - Trưởng ban quản lý Dự án và BSCKI: Bùi Văn Phón - Phó trưởng ban quản lý Dự án đã chủ trì thảo luận, giải đáp về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại các huyện thuộc Dự án: Các vấn đề được đặt ra gồm: kinh phí hoạt động đối với những nơi tách, và sáp nhập các xã có dự án; Số lượng test chẩn đoán nhanh sốt rét còn nhiều, trong khi thời hạn của dự án sắp hết...

Kết luận hội nghị, Thạc sĩ: Hoàng Thị Thủy- PGĐ Sở Y tế - Trưởng Ban quản lý dự án đề nghị: Tiếp tục triển khai các hoạt động của Dự án theo Kế hoạch đã được phê duyệt đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ, nhất là những hoạt động chưa được triển khai cần xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện kịp thời; thực hiện báo cáo theo đúng quy định của dự án và báo cáo các nội dung khác như việc sáp nhập các xã, tình hình sử dụng test chẩn đoán nhanh sốt rét, ... về Ban quản tỉnh để tổng hợp báo cáo Ban quản lý Dự án Trung ương để điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với từng hoạt động.

Minh Thủy - Cao Cường Trung tâm KSBT Hòa Bình

(Nguồn tin: Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Hòa Bình)

Thứ 7, Ngày 15 tháng 8 năm 2020
08:32:06 PM

Bệnh thường gặp

Y học cổ truyền

Thư viện ảnh