TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

20/05/2020
Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Sở Y tế đã có công văn số 990/SYT-NVY ngày 28/4/2020 gửi các đơn vị trực thuộc Sở, phòng Y tế các huyện, thành phố yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện phun hóa chất khử khuẩn tại Trường Dân tộc Nội trú tỉnh

1. Tiếp tục thực hiện tốt việc giãn cách xã hội hợp lý để đảm bảo giải pháp phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả trên địa bàn: Tuyên truyền vận động cán bộ Y tế và người dân chỉ nên ra khỏi nhà khi có công việc thật cần thiết; không tập trung đông người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; thực hiện đầy đủ việc đeo khẩu trang nơi công cộng, giữ đúng khoảng cách tối thiểu 1m giữa người với người, tránh tiếp xúc gần; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn; tăng cường tự bảo vệ sức khỏe bản thân; thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan chức năng, nhất là người cao tuổi, có bệnh nền; người có dấu hiệu ốm, sốt nên ở nhà, không đến công sở, cơ quan, trường học, nơi công cộng, phải liên hệ với bệnh viện, bác sỹ để được tư vấn và thực hiện theo hướng dẫn của bác sỹ.

2. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở chịu trách nhiệm xây dựng phương án làm việc cho cơ quan đơn vị phù hợp, bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên; không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết, không để đình trệ công việc nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

3. Tổ chức phân luồng, phân tuyến điều trị hợp lý ngay từ khâu tiếp đón bệnh nhân, phòng ngừa lây nhiễm tại các cơ sở y tế, bảo đảm an toàn đối với cán bộ y tế, người tham gia phòng, chống dịch, người cao tuổi, người có bệnh lý nền, các đối tượng yếu thế.

4. Kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch; ứng dụng công nghệ thông tin để tìm kiếm, xác định các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm.

5. Tiếp tục tổ chức tốt việc thực hiện cách ly, cải thiện điều kiện sinh hoạt tại các cơ sở cách ly tập trung.

6. Xác định phạm vi khu vực nguy cơ cao trên địa bàn để đề xuất triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.

7. Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phương tiện vận tải. Chủ động phối hợp với các cơ sở giáo dục, các nhà trường trên địa bàn hoàn thành việc phun khử khuẩn trường, lớp học trước khi cho học đi học trở lại.

8. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

Bài, ảnh: Kim Tuất - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

(Nguồn tin: Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Hòa Bình)

Thứ 4, Ngày 8 tháng 7 năm 2020
02:11:53 PM

Bệnh thường gặp

Y học cổ truyền

Thư viện ảnh