TẬP HUẤN ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC METHADONE DÀNH CHO DƯỢC SỸ VÀ NHÂN VIÊN CẤP PHÁT THUỐC

02/07/2019
Từ ngày 25/6 - 05/7/2019 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức lớp tập huấn Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone dành cho dược sỹ và nhân viên cấp phát thuốc các đơn vị: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh; Trung tâm Y tế các huyện: Mai Châu, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy và cơ sở cai nghiện ma túy số 1.Các học viên đang học lý thuyết tại lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn các học viên được học 2 nội dung gồm lý thuyết và thực hành. Về lý thuyết: các học viên được học về Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS; Tổng quan về chương trình can thiệp giảm tác hại; Chất gây nghiện, phân loại và hậu quả; Cơ chế gây nghiện; Dược lý lâm sàng của thuốc Methadone; Tổ chức, yêu cầu và chức năng, nhiệm vụ của cán bộ trong quản lý thuốc Methadone tại cơ sở điều trị; Tổng quan về quản lý thuốc Methadone; Quy trình giao nhận thuốc Methadone; Quy trình bảo quản thuốc Methadone tại cơ sở điều trị; Quy trình quản lý tồn kho thuốc Methadone; Quy trình cấp phát thuốc Methadone tại cơ sở điều trị; Giới thiệu bơm định liều Methadone và cách sử dụng trong cấp phát thuốc Methadone, quy trình bảo dưỡng bơm định liều; Quy trình lập dự trù và báo cáo sử dụng thuốc Methadone; Quy trình xử lý các vấn đề gặp phải trong quản lý thuốc Methadone tại cơ sở điều trị; Cơ sở pháp lý và các quy định liên quan đến quản lý thuốc gây nghiện và thuốc Methadone; Hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu, sổ sách, báo cáo trong quản lý thuốc Methadone; Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thuốc Methadone tại cơ sở điều trị; Giám sát hỗ trợ kỹ thuật trong quản lý thuốc Methadone.

Về thực hành các học viên được học về: Quan sát quy trình hoạt động trong quản lý Methadone tại cơ sở điều trị; Thực hành xử lý các tình huống bất thường trong quản lý Methadone tại cơ sở điều trị; Thực hành giao nhận thuốc tại cơ sở điều trị; Thực hành bảo quản thuốc Methadone tại cơ sở điều trị; Thực hành cấp phát thuốc tại cơ sở điều trị; Thực hành vệ sinh, bảo dưỡng bơm định liều tại cơ sở điều trị; Thực hành sử dụng phần mềm quản lý Methadone tại cơ sở điều trị; Thực hành ghi chép sổ, sách, biểu mẫu báo cáo, quản lý Methadone tại cơ sở điều trị.

Qua lớp tập huấn nhằm giúp cho Dược sỹ và nhân viên cấp phát thuốc trên địa bàn tỉnh có kiến thức về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone để triển khai công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone theo quy định.

Minh Thủy (Khoa Truyền thông Giáo dục Sức khỏe - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hòa Bình)

(Nguồn tin: Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Hòa Bình)

Thứ 7, Ngày 19 tháng 10 năm 2019
09:21:35 AM
 

Bệnh thường gặp

Y học cổ truyền

Thư viện ảnh