TẬP HUẤN AN TOÀN THỰC PHẨM, CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM NĂM 2020

17/09/2020
Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức lớp Tập huấn tuyên truyền về an toàn thực phẩm cho Chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, người quản lý và người trực tiếp sản xuất thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại các huyện, thành phố có sản phẩm đăng ký tham gia chương trình.


Trong 02 ngày tập huấn từ ngày ngày 16 – 17/9/2020, các học viên được học về các nội dung: Luật An toàn thực phẩm (ATTP), một số nội dung liên quan đến OCOP; Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định một số điều của Luật ATTP; Mục đích, ý nghĩa của chương trình OCOP; hướng dẫn hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm; giới thiệu một số văn bản quy định chất lượng sản phẩm, quy chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn địa phương.

Qua lớp tập huấn sẽ giúp cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hiểu được kiến thức về ATTP, các quy định bắt buộc về ATTP đối với Chương trình OCOP, đồng thời thực hiện tốt việc đảm bảo ATTP tại cơ sở sản xuất, kinh doanh của đơn vị mình.

(Nguồn tin: Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Hòa Bình)

Chủ nhật, Ngày 24 tháng 1 năm 2021
11:04:12 PM
 

Bệnh thường gặp

Y học cổ truyền

Thư viện ảnh