HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHỐNG BỆNH NGHỀ NGHIỆP NĂM 2020

03/12/2020
Nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp cho cán bộ y tế tuyến dưới, ngày 3/12/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp năm 2020.


Đồng chí Kiều Đình Vì, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hòa Bình phát biểu khai mạc Hội Nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được tiếp thu các nội dung: Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp; Hướng dẫn phân cấp quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệptại các cơ sở lao động; Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động; Phổ biến Quyết định 3079/QĐ-BYT ngày 21/8/2008 của Bộ Y tế về việc ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động của hệ thống làm công tác bảo hộ lao động trong các cơ sở y tế…

Thông qua đó nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp trong công tác quản lý, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động. Ngăn chặn tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn tính mạng cho người lao động, tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp và của người lao động, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.
Hồng Dung - TTKSBT

(Nguồn tin: Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Hòa Bình)

Thứ 4, Ngày 3 tháng 3 năm 2021
00:46:57 AM
 

Bệnh thường gặp

Y học cổ truyền

Thư viện ảnh