Video

TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ CHO CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU TẠI CÁC TRẠM Y TẾ

14/06/2021
Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ngành, trong đó ngành Y tế là nòng cốt. Việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã luôn được các cấp Ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các địa phương quan tâm, chỉ đạo và tăng cường đầu tư. Trong đó đặc biệt chú trọng đến chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các trạm y tế (TYT) xã, phường.

Nguồn nhân lực y tế tuyến xã cũng là một yếu tố quan trọng quyết định việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các TYT. Tính đến hết quý IV năm 2021, toàn tỉnh có 1.340 cán bộ y tế làm việc tại 151 TYT xã, phường. Trong đó có 177 bác sĩ, còn lại là y sĩ và trình độ trung cấp y. 100% các TYT có bác sĩ. Mỗi trạm bố trí bình quân từ 4 đến 6 cán bộ. Ngoài ra, có 1745 nhân viên y tế thôn bản đang hoạt động. Trong đó có 909 nhân viên y tế thôn bản đã qua đào tạo trình độ từ 3 đến 12 tháng; 566 nhân viên trình độ sơ cấp và 81 nhân viên có trình độ trung cấp. Cùng với các cán bộ y tế tại trạm, đây là lực lượng góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục sức khỏe; hướng dẫn  thực hiện vệ sinh phòng bệnh; chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em – kế hoạch hóa gia đình; sơ cứu ban đầu và chăm sóc một số bệnh thông thường.

Bên cạnh đó, mỗi xã, phường thành lập Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu, có sự phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong ban chỉ đạo và sự phối hợp chặt chẽ giữa TYT với các ban, ngành, đoàn thể. Đặc biệt là phối hợp với ngành giáo dục, Hội người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ, ... trong công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, người cao tuổi và người tàn tật. Các hoạt động này đã mang lại những kết quả thiết thực đối với công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tại địa phương; Hướng tới thực hiện bao phủ chăm sóc sức khoẻ và bảo hiểm y tế toàn dân; mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khoẻ; được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng các dịch vụ y tế. Tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế và có cơ chế giá, cơ chế đồng chi trả nhằm phát triển vững chắc hệ thống y tế cơ sở.

Đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân là đầu tư cho phát triển. Nhân lực y tế phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn và y đức; Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả. Bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khoẻ là mục tiêu hướng tới của toàn ngành Y tế cũng như của các cấp chính quyền tại tỉnh Hoà Bình

(Nguồn tin: Hồng Dung Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hoà Bình)