Video

Tỉnh Hòa Bình được phân bổ 5.850 liều vắc xin phòng Covid-19 BNT16b2 Pfizer (Comiruaty)

14/07/2021
Ngày 12/07, Bộ Y tế đã có Quyết định số 3.398/QĐ-BYT về việc “phân bổ vắc xin phòng Covid-19 BNT16b2 Pfizer (Comiruaty) được cung ứng trong tháng 7/2021 đợt 8. Theo đó, Bộ Y tế quyết định phân bổ vắc xin Covid-19 đợt 8 cho 63 tỉnh, thành phố, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và 21 viện, bệnh viện, trường đại học. Tỉnh Hòa Bình được phân bổ 5.850 liều ( lần 1: 1.170 liều; lần 2: 1.170 liều, lần 3: 1.170 liều; lần 4: 2.340 liều).


Cán Bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh kiểm tra và bảo quản vắc xin tại kho dược

Bộ Y tế yêu cầu Dự án tiêm chủng mở rộng (TCMR) Quốc Gia – Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương thực hiện tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển vắc xin tới  Dự án TCMR khu vực để phân bổ tới các đơn vị theo danh sách. Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bênh tật tiếp nhận bảo quản theo hướng dẫn của nhà sản xuất và tổ chức triển khai tiêm chủng ngay số vắc xin được phân bổ theo đúng quy định. Trường hợp các đơn vị không sử dụng hết vắc xin hoặc có nhu cầu sử dụng thêm thì phối hợp với Dự án  (TCMR) Quốc Gia – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh để chủ động điều phối, tổ chưc tiêm chủng, đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả. Trường hợp số lượng vắc xin hạn chế thì, ưu tiên sử dụng để tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi thứ nhất vắc xin AstraZeneca từ 8-12 tuần nếu người được tiêm chủng đồng ý và tiêm mũi thứ nhất cho những người chưa được tiêm.

(Nguồn tin: Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Hòa Bình)