Video

HÒA BÌNH TIẾP NHẬN 9.500 LIỀU VẮC XIN ASTRAZENECA

10/08/2021
Ngày 06/08 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hòa Bình tiếp nhận 9.500 liều vắc xin phòng COVID-19 của Astrazeneca.


Cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tiếp nhận và bảo quản vắc xin

Theo Quyết định số 3600/QĐ-BYT về việc phân bổ vắc xin phòng Covid-19 của Astrazeneca đợt 15 và đợt 16 Bộ Y tế sẽ cấp cho tỉnh Hoà Bình 9.500 liều vắc xin phòng COVID-19 của Astrazeneca đợt 15, đây là nguồn vắc xin do VNVC nhập khẩu.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp nhận, bảo quản theo hướng dẫn của nhà xản xuất và tổ chức triển khai tiêm chủng ngay số vắc xin được phân bổ. Trường hợp các đơn vị không sử dụng hết vắc xin hoặc có nhu cầu sử dụng thêm thì phối hợp với Dự án TCMR Quốc gia – Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh chủ động điều phối, tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ, Quyết định số 3355/QĐ-BYT của Bộ Y tế, đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả.

Để việc triển khai tiêm chủng an toàn, tăng diện bao phủ và đạt hiệu quả sử dụng tối đa vắc xin từ các nguồn khác nhau, Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế cụ thể: Những người đã tiêm mũi 1 vắc xin loại nào thì tốt nhất tiêm mũi 2 bằng vắc xin đó. Trong trường hợp nguồn vắc xin hạn chế, có thể phối hợp bằng cách tiêm mũi  2  vắc  xin  do  Pfizer  sản  xuất  cho  người  đã  tiêm  mũi  1  bằng  vắc  xin  do AstraZeneca sản xuất nếu người được tiêm chủng đồng ý, khoảng cách giữa 2 mũi tiêm là 8-12 tuần. Không sử dụng vắc xin do Moderna sản xuất hoặc các vắc xin khác để tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 vắc xin AstraZeneca. Những người đã tiêm vắc xin do Sinopharm,  Pfizer, Modema sản xuất mũi thứ 1 thì mũi thứ 2 chỉ tiêm vắc xin cùng loại.

(Nguồn tin: Thuỳ Dung ( Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh))