Video

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ SỨC KHỎE CÁN BỘ Y TẾ SAU KHI THAM GIA TÌNH NGUYỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

16/09/2021
Căn cứ Công văn số 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19; Công văn số 184/CV-BCĐ ngày 07/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh về việc quy định quản lý các trường hợp về/đến/đi qua tỉnh Hòa Bình, ngày 15/09/2021 Sở Y tế ban hành Công văn số 3112/SYT-NVY về việc hướng dẫn theo dõi, quản lý sức khỏe cán bộ y tế tham gia tình nguyện phòng chống dịch COVID-19. Theo đó các cán bộ y tế sau khi tham gia tình nguyện tại các địa phương trở về phải thực hiện như sau:


Cán bộ y tế tỉnh Hòa Bình ra quân hỗ trợ TP Hà Nội phòng chống dịch

1. Đối với những cán bộ y tế đi tình nguyện tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (trừ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh):

 Khi về địa phương nơi cư trú phải khai báo với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã/phường/thị trấn (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã) và thực hiện biện pháp phòng, chống dịch như sau:

- Những người đã tiêm đủ 02 liều vắc xin phòng COVID-19: Tự theo dõi sức khỏe. Thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR 02 lần vào ngày thứ 03 và ngày thứ 07 kể từ ngày về địa phương. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính yêu cầu tiếp tục tự theo dõi sức khỏe, thực hiện nghiêm 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người.

- Những người chưa được tiêm hoặc mới tiêm 1 mũi vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách ly y tế tại nhà 07 ngày kể từ ngày về địa phương. Thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR 02 lần vào ngày thứ 03 và ngày thứ 07 kể từ ngày cách ly y tế tại nhà. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính yêu cầu tiếp tục tự theo dõi sức khỏe, thực hiện nghiêm 5K.

2. Đối với những cán bộ y tế đi tình nguyện tại các địa phương không thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ:

Khi về địa phương nơi cư trú phải khai báo với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã và tự theo dõi sức khỏe, làm xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 07 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc Realtime RT-PCR. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính yêu cầu tiếp tục tự theo dõi sức khỏe, thực hiện nghiêm 5K.

3. Đối với những cán bộ y tế đi tình nguyện tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh:

Cách ly y tế tập trung 07 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 02 lần vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7 bằng phương pháp real-time RT- PCR. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính yêu cầu tự theo dõi sức khỏe, thực hiện nghiêm 5K, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 14 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc Realtime RT-PCR./.

Hồng Dung - Trung tâm KSBT Hòa Bình (tổng hợp)

(Nguồn tin: Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Hòa Bình)