Video

KIM BÔI: TỔ CHỨC TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ĐỢT 8

16/09/2021
Trong 2 ngày 14 – 15/9/2021, Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 8. Các đối tượng tiêm đợt này là tiêm trả mũi 2 vắc xin AstraZenneca cho người đủ từ 8 tuần trở lên và tiêm mũi 1 cho các đối tượng nguy cơ theo Nghị quyết số 21/NQ-CP về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

 
Cán bộ y tế đang tiến hành khám sàng lọc và tiêm phòng văc xin Covid – 19 cho người dân

Theo kế hoạch tiêm đợt này huyện Kim Bôi được cấp 1.340 liều vắc xin AstraZenneca trong đó mũi 2: 120 liều; mũi 1: 1.220 liều. Huyện đã triển khai tiêm tại điểm tiêm chủng của trung tâm y tế huyện Kim Bôi và tại 17 điểm tiêm chủng tại các trạm Y tế xã, thị trấn; thực hiện tiêm theo từng cụm, đảm bảo an toàn, đúng đối tượng.

Tính đến nay, toàn huyện đã tiêm được 7.731 liều, trong đó vắc xin AstraZenneca mũi 1 là 3.759 liều, mũi 2 là 1.993 liều; vắc xin Moderna mũi 1 là 996 liều, mũi 2 là 983 liều các đối tượng sau tiêm chủ yếu có các phản ứng thông thường như đau đầu, đau cơ, đau tại vị trí tiêm, mệt mỏi, sốt nhẹ...., không có phản ứng nặng xảy ra.

Để đảm bảo an toàn tiêm chủng, trước đó cán bộ thực hiện công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đã được tập huấn về hướng dẫn khám sàng lọc, xử trí tai biến trong tiêm chủng.

(Nguồn tin: Nguyễn Thị Mây (TTYT huyện Kim Bôi))