Video

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT GIÁM SÁT TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19

01/10/2021
Ngày 30/09 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã đi kiểm tra, giám sát công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại 2 trạm y tế xã Tú Lý và trạm y tế thị trấn, huyện Đà Bắc.


Cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh giám sát công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại trạm y tế xã Tú Lý

Tại buổi giám sát, Đoàn đã kiểm tra kế hoạch tổ chức tiêm chủng, vắc xin COVID-19; công tác chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng xử trí cấp cứu đối với sự cố bất lợi sau tiêm; công tác lập danh sách đối tượng, tổ chức trong buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Rà soát, hướng dẫn các cơ sở chấm điểm các tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng và vắc xin phòng COVID-19 theo Quyết định 3518/QĐ-BYT ngày 20/07/2021 của Bộ Y tế.

Tại thời điểm giám sát đoàn ghi nhận đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ kế hoạch tổ chức tiêm, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ y tế; thao tác tiêm chủng đúng kỹ thuật, liều lượng, đường tiêm, nhiệt độ bảo quản vắc xin đúng quy định. Khu vực tiêm được bố trí theo hướng một chiều gồm đầy đủ các khu vực tiếp đón, khám sàng lọc, chờ tiêm, tiêm, theo dõi sau tiêm. Theo kế hoạch đợt 12, Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc được phân bổ 2.400 liều vắc xin phòng COVID-19 của Pfizer. Thời gian tổ chức tiêm được triển khai từ ngày 2-4/10/2021. Tính đến 11 giờ ngày 30/9 Đà Bắc đã tiêm được 1.254 liều vắc xin phòng COVID-19.

(Nguồn tin: Thuỳ Dung (CDC Hoà Bình))