Video
 

Tìm kiếm:
Từ:
Đến:

Thông báo số 243/TB-HĐTTVC; v/v thông báo kết quả thi vòng 2 Kỳ thi tuyển viên chức Y tế năm 2020

09/12/2020
Thông báo số 243/TB-HĐTTVC; v/v thông báo kết quả thi vòng 2 Kỳ thi tuyển viên chức Y tế năm 2020

Thông báo số 232/TB-HĐTTVC; v/v Thông báo kết quả vòng 1, lịch thi vòng 2 Kỳ thi tuyển viên chức Y tế năm 2020

11/11/2020
Thông báo kết quả vòng 1, lịch thi vòng 2 Kỳ thi tuyển viên chức Y tế năm 2020