Tìm kiếm: Từ: Đến:
Chưa có ảnh

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH HÒA BÌNH (Chỉ tiêu năm 2018)

21/02/2019
Quyết định số 57/QĐ-SNV; V/v Công nhận kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình (chỉ tiêu năm 2018)
Chưa có ảnh

Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức y tế cơ sở (tuyến xã) năm 2017

07/02/2018
Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức y tế cơ sở (tuyến xã) năm 2017
Thứ 5, Ngày 16 tháng 7 năm 2020
09:08:38 PM

Bệnh thường gặp

Thư viện ảnh