Giới thiệu

Hành chính điện tử

Thống kê truy cập

 

Video
Tìm kiếm: Từ: Đến:
Chưa có ảnh

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP (CHỈ TIÊU 2016)

09/02/2017
Sở Y tế Hòa Bình thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển hợp đồng lao động theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP (chỉ tiêu 2016)
Chưa có ảnh

THÔNG BÁO ĐIỂM THI CỦA VIÊN CHỨC DỰ THI THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH Y TẾ TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III NĂM 2016

06/02/2017
Thông báo điểm thi của viên chức dự thi thăng hạng viên chức chuyên ngành Y tế năm 2016
Chưa có ảnh

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN HỢP ĐỘNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 68/2000/NĐ-CP

13/01/2017
Sở Y tế Hòa Bình tổ chức xét tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP vào các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2016 gồm 5 chỉ tiêu, cụ thể như sau
Chưa có ảnh

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG THÔNG TIN VIÊN CHỨC

14/11/2016
Sở Y tế thông báo về việc đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau đây:
Chưa có ảnh

KẾT QUẢ NHẬP ĐIỂM XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2016

10/11/2016
Sở Y tế Hòa Bình Thông báo kết quả nhập điểm xét tuyển viên chức y tế năm 2016, cụ thể như sau
Chưa có ảnh

THÔNG BÁO ĐIỂM THI CỦA VIÊN CHỨC DỰ KỲ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

02/11/2016
Sở Y tế thông báo điểm thi của viên chức dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III năm 2016
Chưa có ảnh

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2016

24/10/2016
Sở Y tế tỉnh Hòa Bình thông báo danh sách thi sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi xét tuyển viên chức y tế năm 2016, cụ thể như sau:
Chưa có ảnh

Thông báo số 94/TB-HĐTTHVC; V/v Dự thi Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III năm 2016

26/09/2016
Thực hiện Kế hoạch số 63/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hang III năm 2016.
Chưa có ảnh

SỞ Y TẾ HÒA BÌNH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2016

09/09/2016
Sở Y tế Hòa Bình tổ chức tuyển dụng 87 chỉ tiêu biên chế viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2016 cụ thể như sau:
Thứ 4, Ngày 27 tháng 9 năm 2017
04:41:51 AM

Bệnh thường gặp

Thư viện ảnh