Tìm kiếm: Từ: Đến:
Chưa có ảnh

Đề án Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế các huyện, thành phố năm 2017

14/11/2017
Đề án số 1996/ĐA-SYT; Đề án Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế các huyện, thành phố năm 2017
Chưa có ảnh

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2017

14/11/2017
Sở Y tế tổ chức tuyển dụng 95 chỉ tiêu biên chế viên chức, trong đó: 90 chỉ tiêu vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế; 05 chỉ tiêu làm việc tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn năm ...
Chưa có ảnh

THÔNG BÁO DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN HĐ LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 68/2000/NĐ-CP

23/10/2017
Sở Y tế Hòa Bình Thông báo danh sách đủ điều kiện xét dự tuyển Hợp đồng lao động 68
Chưa có ảnh

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP (CHỈ TIÊU 2016)

09/02/2017
Sở Y tế Hòa Bình thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển hợp đồng lao động theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP (chỉ tiêu 2016)
Chưa có ảnh

THÔNG BÁO ĐIỂM THI CỦA VIÊN CHỨC DỰ THI THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH Y TẾ TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III NĂM 2016

06/02/2017
Thông báo điểm thi của viên chức dự thi thăng hạng viên chức chuyên ngành Y tế năm 2016
Chưa có ảnh

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN HỢP ĐỘNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 68/2000/NĐ-CP

13/01/2017
Sở Y tế Hòa Bình tổ chức xét tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP vào các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2016 gồm 5 chỉ tiêu, cụ thể như sau
Chưa có ảnh

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG THÔNG TIN VIÊN CHỨC

14/11/2016
Sở Y tế thông báo về việc đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau đây:
Chưa có ảnh

KẾT QUẢ NHẬP ĐIỂM XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2016

10/11/2016
Sở Y tế Hòa Bình Thông báo kết quả nhập điểm xét tuyển viên chức y tế năm 2016, cụ thể như sau
Chưa có ảnh

THÔNG BÁO ĐIỂM THI CỦA VIÊN CHỨC DỰ KỲ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

02/11/2016
Sở Y tế thông báo điểm thi của viên chức dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III năm 2016
Chưa có ảnh

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2016

24/10/2016
Sở Y tế tỉnh Hòa Bình thông báo danh sách thi sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi xét tuyển viên chức y tế năm 2016, cụ thể như sau:
Thứ 4, Ngày 22 tháng 11 năm 2017
02:07:00 AM

Bệnh thường gặp

Thư viện ảnh