Giới thiệu

Hành chính điện tử

Thống kê truy cập

 

Video
Tìm kiếm: Từ: Đến:
Chưa có ảnh

Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức y tế cơ sở (tuyến xã) năm 2017

07/02/2018
Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức y tế cơ sở (tuyến xã) năm 2017
Chưa có ảnh

Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức chức danh Bác sĩ của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình năm 2017

16/01/2018
Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức chức danh Bác sĩ của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình năm 2017
Chưa có ảnh

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức y tế năm 2017

13/12/2017
Sở Y tế Hòa Bình thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức y tế năm 2017
Chưa có ảnh

Đề án Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế các huyện, thành phố năm 2017

14/11/2017
Đề án số 1996/ĐA-SYT; Đề án Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế các huyện, thành phố năm 2017
Chưa có ảnh

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2017

14/11/2017
Sở Y tế tổ chức tuyển dụng 95 chỉ tiêu biên chế viên chức, trong đó: 90 chỉ tiêu vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế; 05 chỉ tiêu làm việc tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn năm ...
Chưa có ảnh

THÔNG BÁO DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN HĐ LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 68/2000/NĐ-CP

23/10/2017
Sở Y tế Hòa Bình Thông báo danh sách đủ điều kiện xét dự tuyển Hợp đồng lao động 68
Chưa có ảnh

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP (CHỈ TIÊU 2016)

09/02/2017
Sở Y tế Hòa Bình thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển hợp đồng lao động theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP (chỉ tiêu 2016)
Chưa có ảnh

THÔNG BÁO ĐIỂM THI CỦA VIÊN CHỨC DỰ THI THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH Y TẾ TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III NĂM 2016

06/02/2017
Thông báo điểm thi của viên chức dự thi thăng hạng viên chức chuyên ngành Y tế năm 2016
Thứ 6, Ngày 22 tháng 6 năm 2018
04:22:28 PM

Bệnh thường gặp

Thư viện ảnh