Giới thiệu

Hành chính điện tử

Thống kê truy cập

 

Video
 

Tìm kiếm: Từ: Đến:
Chưa có ảnh

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH HÒA BÌNH (Chỉ tiêu năm 2018)

21/02/2019
Quyết định số 57/QĐ-SNV; V/v Công nhận kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình (chỉ tiêu năm 2018)
Chưa có ảnh

Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức y tế cơ sở (tuyến xã) năm 2017

07/02/2018
Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức y tế cơ sở (tuyến xã) năm 2017
Chưa có ảnh

Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức chức danh Bác sĩ của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình năm 2017

16/01/2018
Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức chức danh Bác sĩ của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình năm 2017
Thứ 3, Ngày 23 tháng 4 năm 2019
07:39:12 AM

Bệnh thường gặp

Thư viện ảnh