Tìm kiếm: Từ: Đến:
Chưa có ảnh

Danh mục thuốc trúng thầu năm 2016 (Mã hoạt chất và Mã đường dùng)

01/08/2016
Sở Y kính gửi các đơn vị khám chữa bệnh danh mục thuốc trúng thầu năm 2016, đã mã hóa hoạt chất và mã hóa đường dùng đề nghị các đơn vị rà soát và cập nhật vào phần mềm. Trong quá trình nếu có khó ...
Chưa có ảnh

Ban hành Bộ mã danh mục dùng chung phiên bản số 4

14/07/2016
Về việc ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế
Chưa có ảnh

Ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật tương đương Đợt 5 (Vòng 2) gồm 1.332 kỹ thuật thuộc 14 chuyên khoa

28/06/2016
Ngày 24/6/2016, căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng Danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh Bộ Y tế, ý kiến góp ý của Bảo hiểm Xã hội Việt nam và đề xuất của Cục Quản lý khám chữa bệnh – Thứ trưởng Nguyễn ...
Chưa có ảnh

Bộ mã danh mục dùng chung trong phần mềm quản lý bệnh viện

27/06/2016
Sở Y tế rà soát Bộ danh mục dùng chung của Bộ Y tế theo Quyết định số 5084/QĐ-BYT ngày 30/11/2015 v/v ban hành danh mục dùng chung phiên bản, Quyết định số 1122/QĐ-BYT ngày 31/3/2016 v/v ban hành ...
Thứ 6, Ngày 25 tháng 9 năm 2020
04:23:12 AM

Bệnh thường gặp

Thư viện ảnh