Tìm kiếm:
Từ:
Đến:

HÒA BÌNH: TĂNG CƯỜNG NHÂN RỘNG MÔ HÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG THEO CHUỖI RAU HỮU CƠ.

29/11/2017
Trong giai đoạn 2015 - 2017, Hòa Bình xây dựng và triển khai các chuỗi liên kết sản xuất, cung cấp sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn chủ lực của tỉnh Hòa Bình điển hình: Mô hình kiểm soát chất lượng ...

Xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm tháng 9 năm 2017

29/11/2017
Căn cứ Khoản 1 Điều 72 Luật Xử lý vi phạm hành chính, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình công khai cơ sở vi phạm bị xử phạt: 01 cơ sở, số tiền phạt là 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng chẵn).

HÒA BÌNH: KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM PHỤC VỤ LIÊN HOAN LÀNG DU LỊCH CỘNG ĐỒNG CÁC TỈNH TÂY BẮC MỞ RỘNG NĂM 2017

05/10/2017
Thực hiện thông báo số 4880/TB-VPUBND ngày 21/9/2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; Kế hoạch số 1731/KH-SYT ngày 02/10/2017 của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình về việc kiểm tra an toàn thực phẩm ...

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY QUY ĐỊNH TRONG SẢN XUẤT THỰC PHẨM, CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, THỰC PHẨM

27/09/2017
Ngày 22/9, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp quy, quy định trong sản xuất thực phẩm, công bố chất lượng sản phẩm, thực phẩm. Tham dự Hội ...

HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM QUYẾT TÂM KHÔNG ĐỂ THỰC PHẨM BẨN CÓ CƠ HỘI LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

16/05/2017
Hiện nay, tại Hòa Bình, có 9.582 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Trong đó: Số cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm là: 1.403 cơ sở; Số cơ sở kinh doanh thực phẩm là: 5.670 cơ sở: Số cơ ...

Xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm tháng 11 năm 2016

01/12/2016
Căn cứ Khoản 1 Điều 72 Luật Xử lý vi phạm hành chính, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình công khai cơ sở vi phạm bị xử phạt: 01 cơ sở, số tiền phạt là 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng ...