Tìm kiếm:
Từ:
Đến:

HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM GIỮA NHIỆM KỲ LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ NHIỆM KỲ 2015 - 2020

20/08/2018
Thực hiện Kế hoạch số 146-KH/TU ngày 04/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình, về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, ...

NGÀNH Y TẾ HÒA BÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH NĂM 2018

02/02/2018
Để chủ động và có biện pháp tích cực trong công tác phòng, chống dịch, khống chế không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong do dịch bệnh gây ra, Sở Y tế đã xây ...