Tìm kiếm:
Từ:
Đến:

DỰ ÁN "HỖ TRỢ Y TẾ CÁC TỈNH ĐÔNG BẮC BỘ VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG” HỖ TRỢ 30% MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN

30/08/2018
Theo quy định mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) hàng tháng của học sinh, sinh viên (HSSV) bằng 4,5% mức lương cơ sở (tức là 4,5% x 1.390.000 đồng/tháng). Trong đó, HSSV chỉ phải đóng 70% chi phí, 30% ...