Tìm kiếm: Từ: Đến:
Chưa có ảnh

Thông báo Trung tâm y tế huyện Đà Bắc đủ điều kiện khám sức khỏe

20/02/2019
Thông báo số 24/TB-SYT; V/v thông báo cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe
Thứ hai, Ngày 23 tháng 9 năm 2019
01:28:07 AM
 

Bệnh thường gặp

Thư viện ảnh