Tìm kiếm: Từ: Đến:
Chưa có ảnh

Thông báo Trung tâm y tế huyện Đà Bắc đủ điều kiện khám sức khỏe

20/02/2019
Thông báo số 24/TB-SYT; V/v thông báo cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe
Chủ nhật, Ngày 21 tháng 7 năm 2019
09:32:18 AM

Bệnh thường gặp

Thư viện ảnh