Giới thiệu

Hành chính điện tử

Thống kê truy cập

 

Video
 

Tìm kiếm: Từ: Đến:
Chưa có ảnh

Thông báo Trung tâm y tế huyện Đà Bắc đủ điều kiện khám sức khỏe

20/02/2019
Thông báo số 24/TB-SYT; V/v thông báo cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe
Thứ 3, Ngày 21 tháng 5 năm 2019
11:59:19 PM

Bệnh thường gặp

Thư viện ảnh