Tìm kiếm:
Từ:
Đến:

Có phải do sắp mãn kinh?

23/05/2008
Tôi năm nay 41 tuổi, không biết có phải gần hết kinh không. Âm đạo rất khô. sinh hoạt vợ chồng rất khó khăn. Tôi thấy trên báo Sức khỏe & Ðời sống có giới thiệu loại thuốc femprox và alista để điều ...