Tìm kiếm: Từ: Đến:
Chưa có ảnh

Hồ sơ đề nghị đổi Chứng chỉ hành nghề dược do hỏng, rách nát; thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề dược

31/03/2014
Hồ sơ đề nghị đổi Chứng chỉ hành nghề dược do hỏng, rách nát; thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề dược
Chưa có ảnh

Quy trình tiếp nhận và giải quyết Hồ sơ cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” - GDP

31/03/2014
Hồ sơ đăng ký kiểm tra điều kiện bán lẻ thuốc theo nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt phân phối thuốc ” - GDP
Chưa có ảnh

Quy trình tiếp nhận và giải quyết Hồ sơ đăng ký kiểm tra điều kiện bán lẻ thuốc theo nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” - GPP

31/03/2014
Hồ sơ đăng ký kiểm tra điều kiện bán lẻ thuốc theo nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” - GPP
Chưa có ảnh

Quy trình tiếp nhận và giải quyết Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề Dược

31/03/2014
Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề Dược
Chưa có ảnh

Quy trình tiếp nhận và giải quyết Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Dược

31/03/2014
Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Dược
Chưa có ảnh

Quy trình tiếp nhận và giải quyết Hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do bị mất

29/03/2014
Hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do bị mất
Chưa có ảnh

Quy trình tiếp nhận và giải quyết Hồ sơ đề nghị gia hạn Chứng chỉ hành nghề Dược

29/03/2014
Hồ sơ đề nghị gia hạn Chứng chỉ hành nghề Dược
Chưa có ảnh

Qui trình cấp, điều chỉnh Giấy phép hoạt động cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập.

29/03/2014
Qui trình cấp, điều chỉnh Giấy phép hoạt động cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập.
Chưa có ảnh

Qui trình cấp, điều chỉnh Giấy phép hoạt động cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước.

29/03/2014
Qui trình cấp, điều chỉnh Giấy phép hoạt động cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước.
Thứ 5, Ngày 29 tháng 10 năm 2020
00:09:32 AM

Bệnh thường gặp

Thư viện ảnh