Tìm kiếm:
Từ:
Đến:

Quy trình tiếp nhận và giải quyết Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh

29/03/2014
Qui trình cấp, điều chỉnh Giấy phép hoạt động cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập.