Tìm kiếm:
Từ:
Đến:

Hồ sơ đề nghị đổi Chứng chỉ hành nghề dược do hỏng, rách nát; thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề dược

31/03/2014
Hồ sơ đề nghị đổi Chứng chỉ hành nghề dược do hỏng, rách nát; thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề dược

Quy trình tiếp nhận và giải quyết Hồ sơ cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” - GDP

31/03/2014
Hồ sơ đăng ký kiểm tra điều kiện bán lẻ thuốc theo nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt phân phối thuốc ” - GDP

Quy trình tiếp nhận và giải quyết Hồ sơ đăng ký kiểm tra điều kiện bán lẻ thuốc theo nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” - GPP

31/03/2014
Hồ sơ đăng ký kiểm tra điều kiện bán lẻ thuốc theo nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” - GPP

Quy trình tiếp nhận và giải quyết Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề Dược

31/03/2014
Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề Dược

Quy trình tiếp nhận và giải quyết Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Dược

31/03/2014
Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Dược

Quy trình tiếp nhận và giải quyết Hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do bị mất

29/03/2014
Hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do bị mất

Quy trình tiếp nhận và giải quyết Hồ sơ đề nghị gia hạn Chứng chỉ hành nghề Dược

29/03/2014
Hồ sơ đề nghị gia hạn Chứng chỉ hành nghề Dược