Tìm kiếm:
Từ:
Đến:

HOÀ BÌNH TRUY VẾT 40 TRƯỜNG HỢP F1 VÀ 101 F2 LIÊN QUAN ĐẾN F0 HÀ NỘI

23/07/2021
10h30 ngày 22/07/2021, nhận được thông tin từ CDC Hà Nội về ca bệnh dương tính với Sars-CoV-2 làm việc tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại MAVINA (Quyết Tiến, xã Quang Tiến, TP. Hòa Bình), Trung ...