Tìm kiếm:
Từ:
Đến:

ĐỊA CHỈ, DANH BẠ ĐIỆN THOẠI KHAI BÁO Y TẾ PHÒNG CHỐNG COVID -19

02/02/2021
Đề nghị mọi công dân thực hiện khai báo y tế tại cơ sở y tế gần nhất khi có tiếp xúc với các yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh.

Danh bạ Sở y tế

21/04/2014
DANH BẠ SỞ Y TẾ CÁC TỈNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG (Nguồn thông tin: Văn phòng Bộ Y tế)