Video

Danh sách các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hòa Bình

Các đơn vị trực thuộc tuyến tỉnh:

 1.     Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hòa Bình.
 2.     Bệnh viện Y Học Cổ Truyền.
 3.     Chi Cục Dân số tỉnh
 4.     Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm
 5.     Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC)
 6.     Trung tâm Giám định Y khoa.
 7.     Trung tâm Kiêm nghiệm thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm.
 8.     Trung tâm Giám định Pháp y.
 9.     Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình

Các đơn vị trực thuộc tuyến huyện:

 1. Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình
 2. Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn.
 3. Trung tâm Y tế huyện Cao phong.
 4. Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc.
 5. Trung tâm Y tế Mai Châu.
 6. Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc.
 7. Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy.
 8. Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi.
 9. Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy.
 10. Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn.
 11. Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn.

(Nguồn tin: Sở Y tể tỉnh Hòa Bình)