Thông tin giao dịch chính thức Sở Y tế

Thông tin giao dịch chính thức:

- Sở Y tế tỉnh Hòa Bình

 Địa chỉ: 98 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

 Số điện thoại: 02183 852050; Hotline 0911013311

 Fax: 02183 852050

 Địa chỉ mail: soyte@hoabinh.gov.vn

(Nguồn tin: Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Hòa Bình)

Thứ 3, Ngày 18 tháng 6 năm 2019
11:43:05 AM

Bệnh thường gặp

Y học cổ truyền

Thư viện ảnh