Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm.
Thủ tục: Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm.
Trình tự thực hiện Bước 1: Trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động đến Phòng Y tế huyện, thành phố;
Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Y tế phải thành lập tổ thẩm định để tổ chức thẩm định, sau đó gửi hồ sơ kèm biên bản thẩm định về bộ phận một cửa của Sở Y tế. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Y tế có văn bản hướng dẫn cơ sở hoàn thiện hồ sơ;
Bước 3: Bộ phận một cửa bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý hành nghề:
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và biên bản thẩm định của Phòng Y tế, Phòng Quản lý hành nghề trình Giám đốc Sở Y tế ký cấp lại giấy phép hoạt động cho trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ và bàn giao kết quả cho bộ phận một cửa Sở Y tế;
- Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép, Sở Y tế trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 4 : Bộ phận một cửa Sở Y tế trả kết quả cho Phòng Y tế;
Bước 5: Phòng Y tế trả kết quả cho đơn vị đề nghị cấp.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Y tế của các huyện, thành phố thuộc tỉnh.
Thành phần số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ theo Phụ lục số 2b ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BYT;
- Báo cáo bằng văn bản của trạm, điểm sơ cấp cứu về việc thay đổi địa điểm (Kèm theo Hợp đồng thuê địa điểm hoặc cam kết đồng ý cho mượn của chủ địa điểm hoặc người quản lý nơi đặt trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ).
b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trong đó: - 20 ngày làm việc (đối với Phòng Y tế) - 10 ngày làm việc (đối với Sở Y tế)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Cơ quan thực hiện: Phòng Y tế và Sở Y tế
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động 
Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quyết định số 1642/QĐ-UBND; Về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
Yêu cầu thực hiện: Trạm, điểm sơ cấp cứu phải đảm bảo các điều kiện được quy định tại  Điều 3 và Điều 4 của Thông tư số 17/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Cơ sở pháp lý: - Luật hoạt động chữ thập đỏ ngày 03 tháng 6 năm 2008. Hiệu lực thi hành từ 01/01/2009;
- Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hoạt động chữ thập đỏ. Hiệu lực thi hành từ 25/02/2011;
- Thông tư số 17/2014/TT-BYT ngày 02 tháng 6 năm 2014 quy định việc cấp giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ và việc huấn luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ. Hiệu lực thi hành từ 01/8/2014;
- Quyết định số 4692/QĐ-BYT ngày 04/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.

Quay lại
Chủ nhật, Ngày 22 tháng 7 năm 2018
10:09:23 AM

Video

Y học cổ truyền

Thư viện ảnh