Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng.
Thủ tục: Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng.
Trình tự thực hiện Bước 1: Trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đến bộ phận một cửa của Sở Y tế và được nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ;
Bước 2: Bộ phận một cửa bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý hành nghề:
- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ  đầy đủ, hợp lệ, Phòng Quản lý hành nghề trình Giám đốc Sở Y tế ký cấp lại giấy phép hoạt động cho cơ sở và bàn giao cho bộ phận một cửa;
- Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 3 : Bộ phận một cửa trả kết quả cho đơn vị đề nghị cấp.

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Y tế hoặc qua đường bưu điện.
Thành phần số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ gồm có: - Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ (Phụ lục số 2b, Thông tư số 17/2014/TT-BYT). b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Cơ quan thực hiện: Sở Y tế
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động 
Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quyết định số 1642/QĐ-UBND; Về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
Yêu cầu thực hiện: không
Cơ sở pháp lý: - Luật hoạt động chữ thập đỏ ngày 03 tháng 6 năm 2008. Hiệu lực thi hành từ 01/01/2009;
- Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hoạt động chữ thập đỏ. Hiệu lực thi hành từ 25/02/2011;
- Thông tư số 17/2014/TT-BYT ngày 02 tháng 6 năm 2014 quy định việc cấp giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ và việc huấn luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ. Hiệu lực thi hành từ 01/8/2014;
- Quyết định số 4692/QĐ-BYT ngày 04/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.

Quay lại
Chủ nhật, Ngày 22 tháng 7 năm 2018
09:30:34 AM

Video

Y học cổ truyền

Thư viện ảnh