Thủ tục phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế.
Thủ tục: Thủ tục phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế.
Trình tự thực hiện Bước 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi hồ sơ đề nghị phê duyệt Danh mục kỹ thuật bổ sung về bộ phận một cửa của Sở Y tế;
Bước 2: Bộ phận một cửa của Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho cơ sở đề nghị;
Bước 3: Bộ phận một cửa bàn giao hồ sơ cho các phòng chuyên môn nghiên cứu hồ sơ (Đối với hồ sơ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhà nước thì bàn giao cho Phòng Nghiệp vụ Y, đối với hồ sơ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân thì bàn giao cho Phòng Quản lý hành nghề);
 Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trực tiếp, phòng Nghiệp vụ Y hoặc phòng Quản lý hành nghề phải xem xét xác định hồ sơ hợp lệ hoặc chưa hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, phòng chuyên môn có văn bản chuyển bộ phận một cửa thông báo cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoàn chỉnh hồ sơ, trong đó phải nêu rõ tài liệu, nội dung cần bổ sung, sửa đổi.
Bước 4: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng Nghiệp vụ Y hoặc phòng Quản lý hành nghề phải tổ chức thẩm định và trình lãnh đạo Sở Y tế ký quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật bổ sung đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
Bước 5: Phòng Nghiệp vụ Y hoặc phòng Quản lý hành nghề bàn giao kết quả cho bộ phận một cửa;
Bước 6: Bộ phận một cửa trả kết quả cho cơ sở đề nghị.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp về bộ phận một cửa Sở Y tế hoặc qua đường bưu điện.
Thành phần số lượng hồ sơ: a. Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Công văn đề nghị phê duyệt danh mục kỹ thuật;
- Biên bản họp Hội đồng chuyên môn kỹ thuật (nếu có);
- Danh mục kỹ thuật đề nghị phê duyệt bổ sung, bao gồm:
+ Các kỹ thuật qui định cho tuyến chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần bổ sung; 
+ Các kỹ thuật của tuyến trên cần bổ sung mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã có đủ điều kiện thực hiện được;
+ Hồ sơ mô tả năng lực của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về cơ sở vật chất, nhân lực, thiết bị y tế; hiệu quả kinh tế - xã hội và phương án triển khai thực hiện kỹ thuật;
Bảng danh mục kỹ thuật đề nghị phê duyệt bổ sung phải được trình bày theo đúng kết cấu (viết đúng chuyên khoa, số thứ tự kỹ thuật, tên kỹ thuật) của Danh mục kỹ thuật quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 43/2013/TT-BYT.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Cơ quan thực hiện: Sở Y tế
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Danh mục kỹ thuật bổ sung.
Lệ phí: Phí thẩm định: 4.300.000đ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quyết định số 1642/QĐ-UBND; Về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
Yêu cầu thực hiện: Không
Cơ sở pháp lý: - Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH 12 ngày 23/11/2009. Hiệu lực thi hành từ 01/01/2011;
- Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Hiệu lực thi hành từ 01/02/2014;
- Thông tư số 03/2013/TT - BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính về Qui định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh;
- Quyết định số 4692/QĐ-BYT ngày 04/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.
Quay lại
Chủ nhật, Ngày 22 tháng 7 năm 2018
10:04:31 AM

Video

Y học cổ truyền

Thư viện ảnh