Thủ tục cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền
Thủ tục: Thủ tục cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền
Trình tự thực hiện Bước 1: Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền nộp hồ sơ về bộ phận một cửa của Sở Y tế nơi cư trú, nộp lệ phí theo qui định và được nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ;
Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và có trách nhiệm giữ bí mật bài thuốc theo quy định của pháp luật;
Bước 3: Bộ phận một cửa bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý hành nghề;
Bước 4: Phòng Quản lý hành nghề nghiên cứu hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trong thời hạn 30 ngày Sở Y tế tổ chức thẩm định hồ sơ và kết quả điều trị của bài thuốc. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Quản lý hành nghề sẽ có yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ chuyển bộ phận một cửa thông báo cho người đề nghị cấp Giấy chứng nhận; 
Bước 5: Hội đồng tư vấn tiến hành họp xét duyệt công nhận bài thuốc gia truyền. Cuộc họp phải có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng tham gia: 
- Hội đồng nghe người có bài thuốc gia truyền báo cáo về: xuất xứ bài thuốc gia truyền, các thế hệ đã hành nghề bằng bài thuốc gia truyền này; công thức  bài thuốc; cách gia giảm, cách bào chế, cách dùng; chỉ định, chống chỉ định; hiệu quả chữa bệnh của bài thuốc;
- Các thành viên của Hội đồng tư vấn trực tiếp vấn đáp người có bài thuốc gia truyền;
- Sau khi nghe người có bài thuốc gia truyền trình bày và trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các thành viên Hội đồng nhận xét hiệu quả chữa bệnh của bài thuốc bằng bỏ phiếu kín (có ký tên).
Bước 6: Căn cứ kết quả bỏ phiếu, khi có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng có mặt tại buổi họp đồng ý. Phòng Quản lý hành nghề trình Giám đốc Sở Y tế ra Quyết định cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền. 
- Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng sẽ khuyến nghị cơ quan quản lý xác minh đánh giá tính an toàn, hiệu quả điều trị, tiêu chuẩn kiểm nghiệm của bài thuốc;
- Trường hợp bài thuốc không được công nhận là bài thuốc gia truyền, Sở Y tế  có công văn nêu rõ lý do không công nhận để thông báo cho người đề nghị cấp “ Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền” biết. 
Bước 7:  Phòng Quản lý hành nghề bàn giao kết quả về bộ phận một cửa của Sở Y tế.
Bước 8: Trả kết quả cho người đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Y tế hoặc qua đường bưu điện.
Thành phần số lượng hồ sơ: a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền (Trong đơn phải ghi rõ quá trình hoạt động chuyên môn về y học cổ truyền của dòng tộc, gia đình và bản thân. Đơn có xác nhận của Chi hội Đông y, Trạm y tế và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người có bài thuốc cư trú);
- Sơ yếu lí lịch (có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú);
- Bản giải trình về bài thuốc gia truyền, trong đó phải ghi rõ:
+ Xuất xứ của bài thuốc qua các đời trong dòng tộc, gia đình, nơi đã sử dụng bài thuốc để điều trị;
+ Công thức của bài thuốc (ghi rõ tên từng vị, liều lượng);
+ Cách gia giảm (nếu có);
+ Cách bào chế;
+ Dạng thuốc;
+ Cách dùng, đường dùng;
+ Liều dùng;
+ Chỉ định và chống chỉ định.
- Tư liệu chứng minh hiệu quả điều trị của bài thuốc:
Sổ theo dõi người bệnh (có ghi đầy đủ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ, nghề nghiệp, chẩn đoán, kết quả điều trị và thời gian điều trị);
- Hai ảnh cỡ 4 x6cm, chụp kiểu chứng minh thư nhân dân/01 bài thuốc.
b. Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Cơ quan thực hiện: Sở Y tế
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền 
Lệ phí: - Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận: 2.500.000đ/lần.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quyết định số 1642/QĐ-UBND; Về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
Yêu cầu thực hiện: Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 
(quy định tại Quyết định số  39 /2007/QĐ-BYT ngày 12/11/2007)
Điều 4. Điều kiện của ng¬ười đư¬ợc cấp “Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền”.
a)  Có đủ năng lực hành vi dân sự.
b)  Có quyền thừa kế theo quy định của pháp luật.
c)  Biết cụ thể các vị thuốc và thành phần bài thuốc, cách bào chế, cách sử dụng, liều dùng, đường dùng, chỉ định, chống chỉ định và chẩn đoán bệnh.
 d) Ьược chính quyền địa ph¬ương (xã/phư¬ờng/thị trấn) chứng nhận là người được dòng tộc, gia đình có bài thuốc gia truyền lâu năm, có hiệu quả điều trị một bệnh nhất định, đ¬ược nhân dân trong vùng tín nhiệm và không có
Cơ sở pháp lý: - Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược. Hiệu lực thi hành từ 24/8/2006;
- Quyết định số 39/2007/QĐ-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế. Hiệu lực thi hành từ 27/11/2007;
- Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ. Hiệu lực thi hành từ 08/02/2007;     
- Công văn số 1347/BYT-YDCT ngày 18/3/2011 của Bộ Y tế về việc thực hiện Nghị quyết số 62/NQ-CP đơn giản hóa thủ tục hành chính phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;                     
- Quyết định số 4692/Q
Quay lại
Chủ nhật, Ngày 22 tháng 7 năm 2018
10:01:53 AM

Video

Y học cổ truyền

Thư viện ảnh