Thủ tục thành lập và cho phép thành lập ngân hàng mô trực thuộc Sở Y tế và thuộc bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, ngân hàng mô tư nhân, ngân hàng mô thuộc bệnh viện tư nhân, trường đại học y, dược tư thục trên địa bàn quản lý
Thủ tục: Thủ tục thành lập và cho phép thành lập ngân hàng mô trực thuộc Sở Y tế và thuộc bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, ngân hàng mô tư nhân, ngân hàng mô thuộc bệnh viện tư nhân, trường đại học y, dược tư thục trên địa bàn quản lý
Trình tự thực hiện Bước 1: Đơn vị gửi hồ sơ đề nghị thành lập ngân hàng mô về Bộ phận 1 cửa Sở Y tế.
Bước 2: Bộ phận một cửa của Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho cơ sở đề nghị.
Bước 3: Bộ phận một cửa bàn giao hồ sơ cho phòng chuyên môn nghiên cứu hồ sơ (Phòng Tổ chức cán bộ).
Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế trình UBND tỉnh và trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, UBND tỉnh  ra quyết định thành lập ngân hàng mô hoặc có văn bản cho phép thành lập đối với ngân hàng mô tư nhân, ngân hàng mô thuộc bệnh viện tư nhân, trường đại học y, dược tư thục. Nếu không ra quyết định thành lập thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Bước 4: Bộ phận 1 cửa Sở Y tế trả kết quả cho đơn vị xin thành lập ngân hàng mô.


Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận 1 cửa Sở Y tế hoặc qua đường bưu điện
Thành phần số lượng hồ sơ: a.Thành phần hồ sơ: 
- Văn bản đề nghị thành lập ngân hàng mô:
+ Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập ngân hàng mô;
+ Những nội dung chính của đề án thành lập ngân hàng mô;
+ Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và những vấn đề cần xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập ngân hàng mô. 
- Đề án thành lập ngân hàng mô, bao gồm các nội dung chính sau: 
+ Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập ngân hàng mô;
+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng mô;
+ Loại hình ngân hàng mô cần thành lập;
+ Cơ cấu tổ chức của ngân hàng mô;
+ Các yếu tố cần thiết bảo đảm cho ngân hàng mô hoạt động;
+ Lộ trình hoạt động;
+ Kiến nghị (nếu có) .
b Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức.
Cơ quan thực hiện: Sở Y tế tỉnh Hòa Bình.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quyết định số 1642/QĐ-UBND; Về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
Yêu cầu thực hiện: Không
Cơ sở pháp lý: - Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác ngày 29/11/2006; Ngày có hiệu lực 01/7/2007;
- Nghị định Số 56/2008/NĐ-CP ngày 29/4/2008 Quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. Có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo;
- Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước. Có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo;
- Quyết định số 03/2008/QĐ-BYT ngày 1/2/2008 về quy định điều kiện tổ chức nhân lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị và hồ sơ thủ tục cấp giấy phép hoạt động của ngân hàng mô;
Quay lại
Chủ nhật, Ngày 22 tháng 7 năm 2018
10:02:38 AM

Video

Y học cổ truyền

Thư viện ảnh