Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn dược liệu
Thủ tục: Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn dược liệu
Trình tự thực hiện Bước 1: Cơ sở đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện bán buôn thuốc từ dược liệu gửi hồ sơ về bộ phận một cửa Sở Y tế và nộp phí thẩm định theo qui định;
Bước 2: Bộ phận một cửa của Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ và gửi Phiếu tiếp nhận cho cơ sở;
Bước 3: Bộ phận một cửa bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý hành nghề. Phòng Quản lý hành nghề xem xét và thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ theo qui định:
+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế thành lập Đoàn thẩm định hồ sơ, kiểm tra điều kiện tại cơ sở và có biên bản thẩm định;
+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi có biên bản thẩm định, Phòng Quản lý hành nghề trình Giám đốc Sở Y tế ký và bàn giao kết quả cho bộ phận một cửa.
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Phòng Quản lý hành nghề phải có văn bản chuyển bộ phận một cửa thông báo cho cơ sở đề nghị để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;
- Trường hợp không đủ điều kiện để cấp lại Giấy chứng nhận, Sở Y tế sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Bước 4: Bộ phận một cửa trả giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở đề nghị.

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện về bộ phận một cửa của Sở Y tế
Thành phần số lượng hồ sơ: a. Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc theo mẫu do Bộ Y tế qui định (theo Phụ lục số 01d ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT- BYT ngày 21/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế);
- Bản chính Chứng chỉ hành nghề dược của người quản lý chuyên môn về dược mới đối với trường hợp thay đổi người quản lý chuyên môn về dược;
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có chữ ký của chủ cơ sở và đóng dấu của cơ sở (nếu là doanh nghiệp) đối với văn bản chấp thuận việc thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc của cơ quan đăng ký kinh doanh đối với trường hợp thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc;
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có chữ ký của chủ cơ sở và đóng dấu của cơ sở (nếu là doanh nghiệp) văn bản chấp thuận việc thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh thuốc của cơ quan cấp đăng ký kinh doanh đối với trường hợp thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh thuốc;
b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện: Sở Y tế
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu.
Lệ phí: Theo qui định hiện hành
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quyết định số 1642/QĐ-UBND; Về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
Yêu cầu thực hiện: Không có
Cơ sở pháp lý: - Luật Dược số 34/2005 - QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;
- Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật D¬ược;
- Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006;
- Thông tư số 03/2016/TT- BYT ngày 21/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về hoạt động kinh doanh dược liệu;
- Thông tư số 03/2013/TT – BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính về quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh;
- Quyết
Quay lại
Chủ nhật, Ngày 22 tháng 7 năm 2018
09:32:00 AM

Video

Y học cổ truyền

Thư viện ảnh