Thủ tục công nhận cơ sở đủ điều kiện thực hiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của y tế ngành, bệnh viện tư nhân thuộc địa bàn quản lý
Thủ tục: Thủ tục công nhận cơ sở đủ điều kiện thực hiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của y tế ngành, bệnh viện tư nhân thuộc địa bàn quản lý
Trình tự thực hiện Bước 1: Hồ sơ đề nghị thẩm định đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của y tế ngành, bệnh viện tư nhân gửi về Bộ phận 1 cửa Sở Y tế và nhận phiếu tiếp nhận;
Bước 2: Bộ phận 1 cửa bàn giao hồ sơ cho Phòng chuyên môn (Đối với hồ sơ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhà nước thì bàn giao cho Phòng Nghiệp vụ Y, đối với hồ sơ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân thì bàn giao cho Phòng Quản lý‎ hành nghề)
Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng chuyên môn (Phòng Nghiệp vụ y và Phòng hành nghề y, dược tư nhân) thành lập đoàn thẩm định và thẩm định theo quy định.
Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày thẩm định, Phòng chuyên môn trình Giám đốc Sở Y tế xem xét và ban hành văn bản công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó được phép thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính. Trường hợp không công nhận thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phận 1 cửa.

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại bộ phận một cửa Sở Y tế
Thành phần số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Văn bản đề nghị thẩm định; 
- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự bảo đảm điều kiện thực hiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính. Đối với cơ sở không có phòng xét nghiệm nghiệm di truyền tế bào và di truyền phân tử thì phải có hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với cơ sở có phòng xét nghiệm trên;
- Bản sao hợp pháp các văn bằng, chứng chỉ của cán bộ trực tiếp thực hiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính. Trường hợp cán bộ không có văn bằng sau đại học thì phải có giấy do Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xác nhận đã có 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chẩn đoán, điều trị những khuyết tật bẩm sinh về giới tính hoặc giới tính chưa định hình chính xác. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 75 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức.
Cơ quan thực hiện: Sở Y tế
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
Lệ phí: - Phí thẩm định : 10.500.000 đồng/lần
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quyết định số 1642/QĐ-UBND; Về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
Yêu cầu thực hiện: Thông tư số 29/2010/TT-BYT ngày 24/5/2010
Điều 1. Điều kiện đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép can thiệp y tế để xác định lại giới tính
a. Điều kiện về cơ sở vật chất: 
- Phải là bệnh viện đa khoa, chuyên khoa ngoại, sản, nhi của Nhà nước tuyến trung ương hoặc bệnh viện đa khoa, chuyên khoa hạng 1 tuyến tỉnh hoặc bệnh viện tư nhân có điều kiện tương đương;
- Có phòng xét nghiệm di truyền tế bào và di truyền phân tử. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa có phòng xét nghiệm này thì phải có hợp đồng hỗ trợ xét nghiệm với cơ quan, tổ chức có phòng xét nghiệm di truyền tế bào và di truyền phân tử hợp pháp;
- Phòng (buồng) khám xác định lại giới tính được bố trí riêng biệt, k&iacu
Cơ sở pháp lý: - Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về xác định lại giới tính. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo;
-Thông tư số 29/2010/TT-BYT ngày 24/5/2010 của Bộ Y tế Hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về xác định lại giới tính. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo;
- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính Quy định quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh;
- Quyết định số 4690/QĐ-BYT
Quay lại
Chủ nhật, Ngày 22 tháng 7 năm 2018
09:59:16 AM

Video

Y học cổ truyền

Thư viện ảnh