Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức
Thủ tục: Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức
Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức đề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết công việc theo cơ chế một cửa của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết công việc theo cơ chế một cửa tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ tại chỗ. 
- Hồ sơ đầy đủ theo quy định cán bộ tiếp nhận hồ sơ nhận và cấp cho tổ chức "Phiếu tiếp nhận hồ sơ", thu phí sau đó chuyển hồ sơ đến Phòng Thông tin, truyền thông và quản lý ngộ độc thực phẩm ngay trong ngày làm việc.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục theo quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ không nhận hồ sơ và có trách nhiệm hướng dẫn cho tổ chức các thủ tục cần bổ sung vào hồ sơ và nộp hồ sơ lại sau khi đã hoàn thiện. 
Bước 3: Thẩm xét hồ sơ, kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm.
- Phòng Thông tin, truyền thông và quản lý ngộ độc thực phẩm thẩm xét hồ sơ và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ. 
- Hồ sơ đạt yêu cầu theo quy định trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức.
- Sau 03 ngày làm việc kề từ ngày tham gia đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức đạt trên 80% số câu trả lời đúng trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.
Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết công việc theo cơ chế một cửa của Chi cục.
Thành phần số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01a tại Phụ lục 4 Thông tư 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT;
-  Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01b tại Phụ lục 4 Thông tư 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức);
- Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

Thời hạn giải quyết: - 10 ngày làm việc đối với quá trình nhận hồ sơ và ra thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ) - 03 ngày làm việc đối với quá trình cấp giấy xác nhận kiến thức (kể từ ngày tổ chức tham gia đánh giá kiế
Đối tượng thực hiện: Tổ chức trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Cơ quan thực hiện: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (theo Điều 9 của Thông tư 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT)
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Lệ phí: Chưa có quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quyết định số 1642/QĐ-UBND; Về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
Yêu cầu thực hiện: - Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được cấp cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành
- Nội dung kiến thức về an toàn thực phẩm bao gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm.
 - Nội dung kiến thức chung về an toàn thực phẩm bao gồm: Các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; các mối nguy an toàn thực phẩm; điều kiện an toàn thực phẩm; phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hành tốt an toàn thực phẩm.

Cơ sở pháp lý: -  Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 
- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;
- Quyết định số 4694/QĐ-BYT ngày 4/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng.

Quay lại
Chủ nhật, Ngày 22 tháng 7 năm 2018
09:56:45 AM

Video

Y học cổ truyền

Thư viện ảnh