Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014
Thủ tục: Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014
Trình tự thực hiện Bước 1: Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn gửi hồ sơ về bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Chi cục.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ tại chỗ.  
- Hồ sơ đầy đủ theo quy định cán bộ tiếp nhận hồ sơ nhận và cấp cho cơ sở phiếu tiếp nhận hồ sơ, thu phí theo quy định sau đó chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm ngay trong ngày làm việc.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục theo quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ không nhận hồ sơ và có trách nhiệm hướng dẫn cho cơ sở các thủ tục cần bổ sung vào hồ sơ và nộp hồ sơ lại sau khi đã hoàn thiện
Bư¬ớc 3: Thẩm xét hồ sơ.
- Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm nhận hồ sơ của cơ sở từ bộ phận tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ trong thời gian 07 ngày làm việc.
- Trường hợp hồ sơ không đảm bảo tính pháp lý theo quy định Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm soạn thảo văn bản trình Chi cục trưởng ký thông báo yêu cầu cơ sở bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.  
- Sau 60 ngày kể từ ngày gửi thông báo nếu cơ sở không có bổ sung hồ sơ theo yêu cầu hoặc phản hồi bằng văn bản thì Chi cục An toàn thực phẩm huỷ hồ sơ. 
Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết công việc theo cơ chế một cửa của Chi cục.
Thành phần số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ:
-  Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo mẫu số 04 ban hành tại Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014.
- Giấy chứng nhận đang còn thời hạn (bản gốc);
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận sự thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở (bản sao công chứng);
- Bản sao kết quả khám sức khỏe, Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở mới (trường hợp đổi chủ cơ sở) có xác nhận của cơ sở.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Cơ quan thực hiện: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
Lệ phí: Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quyết định số 1642/QĐ-UBND; Về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
Yêu cầu thực hiện: Không
Cơ sở pháp lý: - Luật an toàn thực phẩm năm 2010 ;
- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
-  Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
- Quyết định số 4694/QĐ-BYT ngày 4/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng.

Quay lại
Chủ nhật, Ngày 22 tháng 7 năm 2018
09:53:47 AM

Video

Y học cổ truyền

Thư viện ảnh